Bert Pauli koninklijk onderscheiden

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2019 | Gewijzigd op: 20-04-2019
Bij de 66-jarige Bert Pauli,  lid van Gedeputeerde Staten [Economie], is donderdag 18 april 2019 door Commissaris der Koning Wim van de Donk de versierselen opgespeld behorend bij Pauli's benoemeing tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Pauli gaat,  zoals hij eerder aankondigde, na de verkiezingen met pensioen. Acht jaar heeft de Bosschenaar er op  zitten bij Gedeputeerde Staten.
 
Pauli in de tijd van zijn
wethouderschap voor de VVD  in de
gemeenteraad van Den Bosch 2007-2011 .

 

De verdienste die Van de Donk noemde waren onder meer:  op maatschappelijk gebied voor Brabant en voor Nederland, met name op  economie en internationalisering. De commissaris sprak over de onvermoeibare inzet en grote daadkracht van Pauli die Brabant op de kaart heeft gezet. Pauli gaf  een krachtige stimulans aan de regionale economie.
Daarbij heeft Pauli, als zoon van een slager, steeds het belang en gewicht van he tmidden-en kleinbedrijf  in de gaten gehouden.
Pauli heeft zich ook ingezet voor de komst van het onderhoud van de F35 [Joint Strike Fighter] en voor het behoud van de werkgelegenheid van MSD in Oss en Philip Morris in Bergen op Zoom. 
Een ander wapenfeit is de verkoop van Essent [met de  provincie als groot- en de gemeente als gewoon aandeelhouder], en de verkoop van afvalverwerker Attero in 2014 voor een iets te laag  [€170 miljoen] ingeschat bedrag.
 
Pauli als muzikant bij De Kikvorschen.

Een foto die nog het beste Pauli's karakter
en diens maatschappelijke betrokkenheid  verbeeldt.


foto © paul kriele, 6 maart 2011.
..........................................................................................................................

Vóór zijn wethouderschap was Pauli van1982-1990 raadslid voor de VVD in de Bossche gemeenteraad .
In 2007 volgde Pauli Roderick van de Mortel, evenzo een Bosschenaar, op als wethouder.
Pauli's voorgeschiedenis ligt in het bedrijfsleven: Greenery, Nutreco [voorheen Hendrikx], 10 jaar  Vendex Food en daarna Ahold.

Met name over Pauli's voorgeschiedenis is ook leuk te lezen:  Bossche geschiedenis komt dankzij acht BB-ers voorbij  artikel van 9 oktober 2011.

Zie ook artikel dd. 21 april 2010 Afscheid van VVD wethouder Bert Pauli 

Terug naar boven