Trudy Groenewoud –Schulte [83 jaar] op besloten bijeenkomst herdacht

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-08-2019 | Gewijzigd op: 06-08-2019
 Op zaterdag 27 juli 2019, krap een week voor Bills 88ste verjaardag, is Trudy Groenewoud-Schulte, de echtgenote van Bill Groenewoud, op 83- jarige leeftijd overleden. Het echtpaar was dit jaar zestig jaar getrouwd.

Op dinsdag 30 juli 2019 werd in huize Groenewoud aan de Vijverbosweg in Vught een besloten familiebijeenkomst gehouden, waar ook nog andere intimi bij aanwezig waren, onder wie de 89-jarige Toos Valk-van der Capelle en uiteraard door de met Jim getrouwde Monique van Eerd, een deputatie van Van Eerd [Jumbo]uit Veghel en de partners van de bv Groenwoud Built to Build Bart van Hoof. Tot de aanwezigen van deze intieme condoleance behoorden ook de partners van het enige jaren geleden aangekochte Chalet Royal [tegenwoordig Noble] John van Deursen, Bert Kersten en Robert van der Wallen.

Trudy Schulte is een telg uit het geslacht van de garage Schulte die in de eerste helft van de vorige eeuw een garage met benzinepomp in de Orthenstraat had en in de jaren vijftig verhuisde naar de Aartshertogenlaan-hoek Sonniusstraat. Daar staat als herkenbaar teken van deze bestemming een benzinepomp.

Trudy, evenals Bill en oudste zoon John traditioneel vroom katholiek, wilde beslist geen publiciteit rond haar overlijden, laat staan een bericht in de lokale media. Op de plechtigheid was geen breuk in de zakenfamilie te bemerken, sterker de recalcitrante en eigenzinnige Geoffry zong zelfs een emotioneel lied. Ook onder de [klein-] kinderen klonk een en al saamhorigheid.
Aansluitend werd Trudy Groenewoud-Schulte, die haar man Bill en hun zonen troonpvolger John, Geoffrey en nakomer Jim en dochter Jeanine en al hun achter-kleinkinderen en twaalf kleinkinderen achter laat, in besloten kring begraven op het kerkhof van de H. Hart parochie aan het Loeffplein in Vught. Daarmee heeft Trudy haar plekje  op de eerste rij zondags in de mis in de H.Hartkerk voor eeuwig verruild voor een rustplaats, waar voor haar een monumentje komt te staan.