Bekende Bossche huisarts hangt een schorsing aan z’n broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2021 | Gewijzigd op: 08-06-2021
Bekende Bossche huisarts hangt een schorsing aan z’n broek

Huisarts Peter Emmers heeft van het Ministerie van Volksgezondheid een schorsing van beroep van zorgverlener van drie maanden aan zijn broek hangen. De reden van die maatregel tegen de Bossche huisarts, wonend op Zuid met een praktijk in Empel , is ‘een onvoldoende zorgverlening en onzorgvuldige dossiervorming’.
De schorsing als [ inschrijving van] huisarts is Emmers opgelegd per 28 mei 2021 voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar voorwaardelijk. De proeftijd loopt tot en met 27 mei 2023. In die periode mag Emmers ‘zich niet schuldig maken aan enig handelen - of nalaten -dat in strijd is met de goede zorg die hij behoort te betrachten’.
Het incident betreft de nalatigheid  in de behandeling en gebrek aan dossiervorming van een 73-jarige vrouw met hoofdpijnklachten [dd.8-2-2019].De diagnose was  migraine en de vrouw kreeg pijnstillers..Emmers ging met vakantie maar de klachten hielden aan. De toen dienstdoende collega huisarts verwees de patiënt naar een internist. Maar zij liet zich op 18-02-2019 bij Emmers uitschrijven en maakte een afspraak met een neuroloog. Die constateerde een hersentumor die kort erop werd verwijderd. Het tuchtcollege  oordeelde op 1 juli 2020 dat de dossiervorming van Emmers niet voldeed aan de eisen  zodat het handelen van de arts niet goed kon worden beoordeeld.Tevens heeft dat de overdracht aan de waarnemend huisarts in de eweg gestaan..Bovendien volgde Emmerts niet de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. De voorschriften luidde dat Emmers toen al de patiënt had moeten doorverwijzen naar een  neuroloog, gezien de klachten en de leeftijd van de patiënt.
 
Tweede keer van ‘onzorgvuldig handelen
Het Centraal Tuchtcollege heeft Emmers al eerder berispt voor een onzorgvuldige behandeling van een patiënt op 30 juni 2012.
In 2015 was het regionaal tuchtcollege al tot dezelfde uitspraak gekomen maar daartegen had de huisarts beroep aangetekend. Volgens de uitspraak heeft Emmers de man, niet zijn eigen patiënt, onzorgvuldig gehandeld door de patiënt niet lichamelijk te onderzoeken, hoewel hij zelf ook een verslechtering constateerde. De arts deed bovendien niets met de opmerking van een door hem ingeschakelde psychiater dat de patiënt een scheve mondhoek had. Het tuchtcollege verwijt de arts ook dat hij deze zaken niet in een verslag heeft opgenomen