Lintje voor drs. Wim Vulto

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2010 | Gewijzigd op: 04-12-2012
drs. Wim Vulto [64 jr.] kreeg vanmiddag -vrijdag 22 oktober 2010 - van burgemeester Rombouts de versierselen opgespeld, die behoren bij de koninklijke Onderscheiding  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde op een speciale afscheids-bijeenkomst voor de terugtredende voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Koning Willem 1 College.

Decorandus (64) is / was vanaf 1991 tot op heden op de onderstaande terreinen actief:
Koning Willem I College
1991-2010: lid en vice-penningmeester - en vanaf 1997 - voorzitter van de Raad van Toezicht van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch.
Onder zijn vakkundige leiding kon het college zich, ondanks vele ingrijpende onderwijsvernieuwingen en financiële bezuinigingsoperaties, ontwikkelen tot een toonaangevend, financieel gezond college voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Onder zijn voorzitterschap zijn op de campus Vlijmenseweg bijzondere bouwprojecten gerealiseerd, Voorts is in 1999 het gebouw De School voor de Toekomst gerealiseerd,
Tevens is in 2004 het veelkleurige gebouw van het Studenten Succes Centrum gerealiseerd, een one-stopfacilteit voor de leerlingen/studenten.
Onder zijn voorzitterschap heeft het Koning Willem I College 100 miljoen euro aan gebouwen en technologische infrastructuur geïnvesteerd, zonder ook maar iets te hoeven lenen. Vanaf 1996 tot heden was decorandus voorzitter van de Bestuurscommissie Bouw van het College. 
Sint-Janskathedraal
1992- 1995 Voorzitter van de Stichting Hekwerk Sint-Jan
2000 – 2003 Penningmeester van het kerkbestuur van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch
1998 – heden Penningmeester /vice-voorzitter van de Stichting Nationaal Monument
Sint-Jan
Overige activiteiten
1991 – 2000 bestuurslid van de Vrienden Stedelijk Museum voorheen de Stichting Vrienden van het Kruithuis
1992-2002 Penningmeester van de Stichting Zorgcentrum De Anneborch
1992-heden Penningmeester Vereniging (1992/1997) en secretaris-penningmeester van
de Stichting Hockeycomplex Oosterplas en de Stichting Hockeyclub
’s-Hertogenbosch. Voorts hield hij zich bezig met sponsoring en is hij sinds 2008 lid van de financiële Commissie. Tevens was hij onbezoldigd directielid van de Hockeyclub ’s-Hertogenbosch Beheer BV., hield hij zich in de periode 1992-2007 bezig met de sponsoring door de ING (oud-directeur) en werd hij in 2006 benoemd tot Erelid. Zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de vereniging is zowel nationaal als internationaal van grote betekenis geweest. Vooral qua prestaties hebben de topteams van de club grote faam verworven De vereniging heeft 14 landskampioenschappen en 13 Europese titel behaald vanaf 1998.
1993 – heden Lid van de Vrienden van Cobbenhagen
1997-2000 Lid van de Commissie Fondsenwerving van de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds m Vught
2001- 2008 Bestuurslid van de Stichting Genootschap van hel Oeteldonks Vaandel
2004 – heden Lid van het comité Vrienden Reinier van Arkel en vanaf 2004
vice-voorzitter / penningmeester van de Raad van Toezicht van de Stichting Reinier van Arkel, GGZ Noord-Oost Brabant


Terug naar boven