Veel waardering bij afscheid Herman vd Heuvel van Oeteldonks Museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2011 Vanmiddag – 8 april 2011 -nam Herman van den Heuvel afscheid als voorzitter van de Stichting Oeteldonks Gemintemuzejum.
Maar Van den Heuvel heeft zich ook teruggetrokken als voorzitter van de Stichting Monumentenzorg ’s–Hertogenbosch.
Op de afscheidsreceptie in het Oeteldonks Gemintemuzejum, dat onder leiding en met inspiratie van Van den Heuvel is uitgegroeid tot een publiekstrekker, waren tal van genodigden. De beminnelijk bestuurder/organisator kreeg een berg lof over zich heen. Zijn verdiensten werden breed belicht. Maar liefst zes sprekers zetten Van den Heuvel, oud-militair en eerder voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, nog eens in het zonnetje.

   

Van den Heuvel: ’Ik heb nogal wat complimentjes gekregen voor het opzetten van dit museum. Ik ben gelukkig dat het zover is gekomen. In mijn tijd zijn de statuten gewijzigd en is er een beleidsplan gekomen en is het instituut Oeteldonks Gemintemuzejum onder een zelfstandig bestuur, minder paternalistisch geworden. Dit museum neemt heel duidelijk een plaats in in de Bossche gemeenschap.

Kijk de Bosschenaren hebben altijd wat te kakelen. Dat heb ik steeds aangehoord, maar ik ben wel mijn eigen koers blijven varen en heb mijn inbreng in het bestuur kunnen verdedigen. Hierdoor is er een oerdegelijke organisatie ontstaan’.

Van den Heuvel werd in de Zusters van de Orthenpoort geëerd en gewaardeerd door o.a. het gemeentebestuur in de persoon van Huib van Olden wethouder van o.a. Monumenten, die ook namens wethouder Rodney Weterings [Cultuur] sprak.
Rob van de Laar, oud-minister president van de Oeteldonksche Club, ging terug naar de aanstelling van Van den Heuvel 11 jaar geleden.
‘Hij was de man van het eerste uur. Indertijd heb ik aan Herman Durville en Herman van den Heuvel gevraagd om de voorzitterpositie in te nemen.’
Van de Laar, die de initiator was van dit museum: ‘Ik wilde per see een aparte - los van Oeteldonk -organisatie. Ze moesten beiden zelf uitmaken wie die functie zou gaan vervullen. Het werd Van den Heuvel, die toen al de meeste contacten had in de Bossche samenleving.’

Van den Heuvel nam de organisatorische kant van de zaak op zich en Van de Laar de museale, het beheer en de werving van de collectie.
Omdat Herman van den Heuvel voorzitter is van de Stichting Vriendschap ’s-Hertogenbosch–Leuven, deed Van de Laar hem een 19e eeuwse steendruk cadeau, voorstellend het stadhuis van Leuven.

-Links boven: Een carnavalsmasker, een cadeau van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch aangeboden door bestuurslid Johan Strang. 
-Links: Herman en Bep van den Heuvel-Gerrits en Hermans dochters Miranda [l] en Ivette.
 -Boven: Piet en Dorita de Bekker-Vorst
.

foto's © paul kriele,  8 april 2011.

 

Van den Heuvel: ’Met Van Olden heb ik veel te maken gehad in mijn tijd als voorzitter van de Stichting Monumenten zorg, waarvan ik binnenkort ook afscheid neem. Tussen die stichting en de gemeente lagen goede kontakten. Maar ik spreek nu over 20 jaar geleden. Toen was ik nog vrij jong.
Dan was er een deputatie van de Oeteldonksche Club, het Amadeirofonds en de Stichting Genootschap van het Oeteldonks Vaandel met de pas benoemde voorzitter Bert Damen. ’Het Vaandel probeert uit het bedrijfsleven fondsen te werven om de cultuur van Oeteldonk in stand te kunnen houden en af en toe een duit in het zakje doet om de museumcollectie up to date te houden en soms te vernieuwen.'
Damen sprak verder met veel waardering over de vertrekkende museumdirecteur: ‘Jullie mogen trots zijn op het team van bestuursleden en de vrijwilligers. Jullie hebben de balans gevonden in de omstandigheid van een beperkte huisvesting.’
Damen zei voorzichtig in die zin mee te werken aan de ambities van het museum waar te kunnen maken.
Van den Heuvel, die elf jaar voorzitter was, noemde Damen ‘..de aanvoerder van een club mensen met een enorm hart voor Oeteldonk en in het bijzonder voor het museum. Je hebt het museum gevormd tot wat het nu is.’
 


Terug naar boven