Salvatorkerk: Afscheid pastor Wim de Bekker

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-09-2011 Zondag 25 september 2011 nam de Salvatorgemeenschap afscheid van pastor Wim de Bekker. In de weekeinddienst verwees De Bekker naar een op te richten diaconiecentrum* en naar  mgr. Bekkers op wiens graf woensdag 28 september 2011 in St. Oedenrode een bloem gelegd zal worden. De Bekker, die Bekkers al uit zijn tijd als kapelaan in Valkenswaard kende, raadpleegde de toenmalige Bossche bisschop toen al over precaire geloofszaken. De Bekker: 'Deze man stond dichtbij de mens en gaf gelovigen hoop bij hun persoonlijke keuzes. Zo vroeg ik hem in 1957 advies bij de aanstaande begrafenis van een Valkenswaards echtpaar dat een nogal verdacht café in het dorp beheerde en voor wie ik de uitvaart al of niet zou doen. Bekkers zei: 'Gewoon begraven, Wim !'

'Dat afscheid was betrekkelijk, zegt hij een dag later. 'Ik had vorig jaar al gezegd niet meer voor te gaan in de diensten.'  Maar door dit afscheid en het applaus wat hem ten deel viel, was De Bekker erg geraakt. Zoveel blijk van belangstelling -nu nog - had hij niet verwacht. Maar voor het  door hem opgerichte Pastoraal Uitzendbureau, dat daklozen met meervoudige problemen steunt, blijft hij volledig inzetbaar. Dat 'Uitzendbureau' doet dat onder meer met een fietswerkplaats aan de Buitendijk, een straatveegproject en een groenproject in Loon op Zand.
 
Wim de Bekker [*Empel, 23 juni 1926] pastor van de San Salvator, nam gisteren nog eens nadrukkelijk afscheid, maar zegt - opnieuw - aan de parochie incidenteel en met name voor het Pastoraal Uitzendbureau en diaconiecentrum actief te blijven.

foto © paul kriele, 9 april 2011.
 

Wim de Bekker is kapelaan geweest in de St. Jan [1959-1971] en docent ethiek aan de HAS [1967-1987]
In 1974 kwam de Empelnaar bij de geloofsgemeenschap van de San Salvator in dienst. Daar hadden ze een pastoraal werker nodig. Voor die keuze liet De Bekker de benoeming tot kapelaan aan een parochie in St. Michielsgestel schieten.
Het Orthense kerkbestuur gaf  De Bekker, die in1974 huwde, de opdracht huwelijksvieringen en dopen. De vergoeding was geregeld via dat kerkbestuur, dat zijn pensioen betaalde. Maar een echte vergoeding liet De Bekker vallen omdat hij ook nog - tot 1991 - docent [deeltijd] was aan de HAS.
Na zijn pensioen in 1991 bleef hij als vrijwilliger aan de parochie van het Schaarhuisplein verbonden.

In zijn afscheidspreek benadrukte De Bekker meer nog de oprichting van een centrum voor levensbegeleiding/diaconiecentrum. Inmiddels gaat een werkgroep zich daarvoor sterk maken.
Zie over De Bekker's gedachten voor een diaconiecentrum art. dd. 9 april 2010.

Terug naar boven