Jan van Heijningen voorzitter Monumenten Belangen Organisaties

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2011 | Gewijzigd op: 13-10-2011
Jan van Heijningen die tot april vorig jaar gedurende 22 jaar in de raad zat voor het CDA, is tot voorzitter benoemd van het MBO, Monumenten Belangen Organisaties*. Daarin volgt hij John van Barendregt op die in die periode ook secretaris was.
De 55-jarige Van Heijningen, in het dagelijks leven advocaat,  is ook voorzitter van de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg.
Van Heijningen is pleitbezorger voor de terugkeer van een historisch puthuis, zoals dat door Jan van der  Eerden werd ontworpen en hij is voorstander van de uitbouw van museum de Bouwloods bij de St.Jan  tot nationaal museum van middel eeuwse bouwkunst.


de *Het MBO-overleg is het overlegorgaan van de 's-Hertogenbossche Monumentenzorg, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, de Bond Heemschut, De Boschboom en Heemkundekring Rosmalen. In dit overleg worden de activiteiten en standpunten van de deelnemende partijen onderling afgestemd.
Periodiek vindt overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder en met gemeenteambtenaren.