Echtpaar Kiefmeyer-Kamp 60 jaar getrouwd .

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2007  Op 17 mei 2007 vierde het echtpaar Lisa en Freek Kiefmeyer-Kamp hun 60-jarig huwelijksfeest. Dat gebeurde met 2 kinderen, 6 kleinkinderen met aanhang en 2 achterkleinkinderen in de Hooghei in Berlicum. Daar gebruikte de familie de lunch, reden met een huifkar door de bossen en 's avonds genoten zij van een heerlijk diner. 
Het was een unicum om met de hele familie bij elkaar te zijn. Het mannelijke achterkleinkind van 2 jaar had die dag de meeste praat, aldus [over-]grootvader Kiefmeyer. Burgemeester Rombouts kwam de dag ervoor even op bezoek en bleef drie kwartier gezellig praten over het wel en wee van het echtpaar. Freek werkte 31 jaar bij Remington Rand, laatstelijk als werkmeester. Tevens was hij secretaris vande OR en voorzitter van het Sociaalfonds. Lisa heeft toen de kinderen groot waren, vertaalwerk gedaan en later 12 jaar bij Remington op de afdeling Inkoop gewerkt.

Het echtpaar Kiefmeyer-Kamp vierde op 17 mei 2007 het 60-jarig huwelijksfeest.

Vanzelfsprekend werd er het voetbal gesproken, want Freek is 18 jaar vice-voorzitter van Wilhelmina geweest. Freek begon bij de club als jeugdelftalleider. Hij maakte de overgang van de amateurs naar het betaald voetbal mee. Daarin was de burgemeester erg geïnteresseerd. Die overgang van betaald naar amateurs verliep niet zonder slag of stoot omdat Wilhelmina graag in de 1e klasse -amateurs - wilde blijven spelen. Als betaalde club moest zij naar de 3e klasse degraderen. De onderhandelingen duurde van 1965-1967. Voor 'de Kanaries', zoals de club in de oorlog [gedowngen] heette, zat er niets anders op. Uiteindelijk volgde in 1967 de samenwerking van FC Den Bosch-BVV met Wilhelmina, dat officiee fuseerde tot FC Den Bosch.
Prachtig en treffend voor die tijd zijn Freeks anekdoten over de toetreding van een protestants bestuurslid bij een katholieke club RKVV. Om kort te gaan, vier jaar heeft het geduurd voordat de geestelijk adviseur, kapelaan Velzenboer met Freek in gesprek ging en hem vertelde dat hij geen lid kon worden. Freek was toen al drie jaar vice-vooriztter in het hoofdbestuur. Pas na een gesprek van de vooriztter met bisschop Bekkers volgde er een definitief besluit. Het antwoord van de bisschop was: of de man islamitisch is, joods , katholiek of protestant, of wat dan ook, als hij goed is moet je hem nemen. 
Later ontstond er alsnog een goede samenwerking tussen de bestuurder en de kapelaan. 
Kiefmeyer deed daarnaast ook voor de protestante gemeenschap in West/de Kruiskamp veel vrijwilligerswerk dat ie 15 jaar op een rij heeft gedaan. 

Het echtpaar Kiefmeyer-Kamp, dat op 17 mei 2007 zestig jaar was getrouwd: Lisa Kamp * 21 juni 1926 en Freek 9 mei 1921 leerden elkaar kennen tijdens een gedwongen te werkstelling in Duitsland in de oorlogsjaren 40-45.
Kort na hun kennismaking moest Freek dienen in Indië. Bij zijn inschepingsverlof is hij op 17 mei 1947 getrouwd.

foto's © paul kriele, 11 juli 2007.

Zowel Freek als Lisa werden in 1942 door de Duitsers gedwongen in een Duitse fabriek [Krupp] gewerkt
Freek was op 16 november 1942, toen hij in Amsterdam woonde en werkte, door de SS met nog drie andere werknemers van het bedrijf, meegenomen en voor te werkstelling naar Duitsland gebracht. Freek kwam bij Krupp in Essen terecht waar kanonnen en tanks werden gemaakt. Na acht maanden was Krupp nagenoeg weggevaagd door bombardementen die aan een paar duizend Russische en Poolse krijgsgevangenen het leven hebben gekost. Na een overplaatsing naar een fabriek in Gelsenkirchen kwam de directie daar tot de ontdekking dat deze Hollander Freek kantoorervaring had. Zijn positie veranderde compleet Freek werd met pak en stropdas een kantoorfreek. Later bleek hem dat het een joods bedrijf was dat na de vlucht van de joodse directie door de Duitsers was ingepalmd.
In datzelfde bedrijf heeft Freek zijn vrouw ontmoet waar die later mee getrouwd is. 

Na de bevrijding door de geallieerden [1944] was er voor hem geen gelegenheid afscheid te nemen want hij moest zich inderhaast voor transport melden. Freek keerde terug naar Nederland, waar hij zich voor militaire dienst meldde. Doordat de grens tussen Nederland en het buurland drie jaar gesloten bleef kon hij -als militait- niet meer naar Duitsland. Toch wist hij in 1947 alsnog stiekem de grens over te wippen om zijn verloofde goede dag te gaan zeggen alsvorens naar Indië te worden ingescheept. Na veel papierwerk zijn beiden op 17 mei 1947 getrouwd op de dag van Freeks inschepingsverlof. 


Terug naar boven