Lies Wijffels, oud-directrice Zuiderschans pauselijk onderscheiden

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2012 | Gewijzigd op: 17-09-2012
Bij de start van de feestweek rond 40 jaar verzorgingshuis Zuiderschans op het  Sweelinckplein, werd vanmorgen -maandag 17 september  2012-  na de eucharistieviering door bisschop Antoon Hurkmans, aan oud-directrice mejuffrouw Elisabeth Wijffels de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesiae'* uitgereikt.

Rector Jan Peijnenburg feliciteert Lies Wijffels met deze pauselijke onderscheiding.
foto' s © paul kriele, 17 september 2012.
Een breed lachende Lies Wijffels. Als directrice van Zuiderschans was ze 40 jaar lang mejuffrouw Wijffels. 

De verdienste voor Lies, zoals haar zus Annemarie haar noemt, ligt hem in het feit dat, mejuffrouw Wijffels 40 jaar als [adjunct-] directeur aan Zuiderschans verbonden is geweest. 'Ik heb hier 40 jaar rondgelopen,' antwoord Lies lachend, wanneer we haar vragen waaraan zij die onderscheiding te danken heeft. 'Bovendien zat ik - na mijn zestigste-ook nog in de cliëntenraad. Maar ik ben nu al 88 !' Daar voegt zus Annemarie aan toe, dat het vooral dat communie-uitreiken was, waaraan Lies dat lintje te danken heeft. 
In de middag wanneer de feestweek pas goed losbarst met muziek van de Schijndelse Veteranenharmonie en koffie, thee en gebak, komen de Van Neynsel-directeur Guus Bannenberg en de rector van Zuiderschans dr. Jan Peijenburg de jubilaris ook nog feliciteren.

*Pro Ecclesia et Pontifice', zoals de pauselijke onderscheiding officieel heet, valt personen boven de 45 jaar ten deel die zich gedurende jaren hebben ingezet voor Kerk en samenleving.