'Tokkiesfamilie' Lommers uit huis gezet door beestenboel

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2012 | Gewijzigd op: 31-03-2018
Twee weken geleden is de familie Lommers, door a-sociaal gedrag welbekend als de Bossche 'Tokkiesfamilie', hun huis uitgezet. Anderhalf jaar geleden [4-4-2o11] kregen moeder Liesje Lommers, zoon Daan en dochter Diana vanuit hun verblijfplaats in Oost een huis toegewezen op de hoek IJsselsteinstraat /Willem van Nassaulaan. De buurt was toen erg ontstemd; er werd zelfs een infoavond in restaurant Metropole belegd.

Beestenboel in het hoekhuis Willem van Nassaulaan/IJsselsteinstraat.

foto © paul kriele, 22 maart 2011.

Het leek lang goed te gaan, maar intussen is de veestapel zo uitgebreid en de zorg er omheen achtersttallig geworden, dat de buurt er overlast van ondervind door herrie en stank e.d. .
Hoewel de gemeente toen toezegde de zaak in de gaten te houden en het gezin onder toezicht stond van maatschappelijk werk [Juvans] en ook wijkmanager Frans van Berkel en wijkagent Theo van Krieken een oogje in het zeil hielden, is het toch misgegaan.
Maar dat is niet de eerste keer. Zie artikel Tokkiesfamilie naar Taxandriabuurt dd. 22 maart 2011.

De gemeente is gevraagd naar welke oplossing wordt gezocht, óf er directe maatregelen worden genomen,  óf regels worden aangescherpt, en....  óf de drie nog naar de Muntel zullen terugkeren?