Lies Lommers [52 jaar] bekend van Bossche 'Tokkiesfamilie' overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2018 | Gewijzigd op: 18-11-2019
Lies Lommers is woensdag 28 maart 2018  op 52-jarige leeftijd overleden.  Door afwijkende sociaal gedrag* is het gezin onder leiding van Lies jaren opgevallen om niet te zeggen tot overlast geweest. Het gezin, dat ooit in een caravan woonde,  werd ook niet echt begeleid, noch ondersteund. Totdat moeder en drie kinderen een huis kreeg toegewezen in de IJsselsteinstraat.

Ik vocht met al mijn levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben ik langzaam...moegestreden
uit jullie midden weggegleden
en na een dappere, maar ongelijke strijd
uit mijn lijden nu bevrijd.


Een familielid meldt de redactie dat Lies inderdaad een viezerik was die de boel nooit schoon maakte. Het was een 'Tokkie 'in de zin van dit niet en dat niet'.
Ze heeft inderdaad nooit van iemand hulp gekregen. Ook nooit van ons. Zelfs wij hebben haar links laten liggen.'

*Tokkiesfamilie uit huis gezet door o.a. beestenboel  bericht dd.6 november 2012.

*Tokkiesfamilie naar Taxandriabuurt bericht dd. 22 maart 2011.


Bericht van  november 2012 Omwonenden IJsselsteinstraat spreekverbod opgelegd
 

De gemeente, Divers en de politie hebben rond de overlast van de 'Tokkiesfamilie' Lommers, die vanwege een beestenboel, tijdelijk uit hun huis waren gezet, aan de omwonenden bij het Taxandriaplein en in de IJsselsteinstraat een spreekverbod* opgelegd. Dat is gisteren donderdag 8 november 2012 meegedeeld op een inderhaast belegde bijeenkomst in het buurthuis aan het Taxandriaplein. Daar vindt aanstaande maandag een meer  algehele buurtvergadering plaats. Ook weer met twee medewerksters van Divers, onder wie Julia. Maar pottenkijkers worden er niet toegelaten.
*zie ook de reactie/toelichting van de gemeente  dd. 10 november 2012.
Gisteren -donderdagavond 8 november 2012-  kwam een handje vol omwonenden opdagen. In die ontmoeting hebben de omwonenden nog geprobeerd eisen te stellen Zij  kregen nauwelijks of geen feitelijke informatie. Laat staan een verantwoording waarom met zoveel inzet van hulpverlening het toch zover is gekomen. Verbaasd was men alom, maar er werd niet op gereageerd... 'Daar zijn we niet echt mee bezig. Bedankt voor uw begrip,' luidde het antwoord.
Maar de woordvoerder liet wel blijken dat door het spreekverbod, de publiciteit op, met name Bastion Oranje, wel zou wegsijpelen. De angst voor publiciteit was overduidelijk toen het gerucht ging dat een cameraploeg van SBS onderweg was. 
 
Het hoekhuis in de Van IJsselsteinstraat.

foto © paul kriele, 22 maart 2011.

Terugkeer Lommersgezin
Intussen zijn vandaag -vrijdag 9 november 2012- na een flinke schoonmaakbeurt van het huis, de Lommersen, moeder Liesje, zoon Daan en dochter Diana, in hun huis op de hoek Willem van Nassaulaan- IJsselsteinstraat teruggekeerd, maar nu met een veel mindere veestapel dan voorheen. Van de 5 honden en katten zijn er maar 2 overgebleven. De rest is naar het asiel.

zie ook artikel Tokkiesfamilie Lommers huis uit gezet. dd.6 november 2012.

* Reactie gemeente dd. zaterdag 10 november 2012.
In een min of meer officiële mededeling -waarop Bastion Oranje al eerder had aangedrongen- laat de gemeente weten zich er niet mee bemoeid heeft. Bedoeld wordt - zo blijkt uit een nadere specificering- dat de gemeente  alleen zorg draagt omtrent de huisvesting van het gezin. 'Ze is natuurlijk wel op de hoogte,' zegt een woordvoerster.
'Mochten er gericht op dat gezin besluiten worden genomen dan worden er geen mededelingen over gedaan. Dan raak je de privacy van deze familie,' aldus een woordvoerder. 'Wij -de gemeente - is ook niet degene die in de geest van 'spreekverbod' een verzoek naar de buurt heeft laten uitgaan !'

Buurtbijeenkomsten
De eerste bijeenkomst -donderdag  8 november 2012 -was een voorgesprek om bij enkele buurtbewoners, af te tasten wat leeft en waar vragen lagen en welke problemen er waren,' aldus nog steeds de woordvoerster.
Die aangeeft dat '..men ongerust was, verontwaardigd en ook bezordg over de familie! Er was duidelijk iets niet goed gegaan,' zegt  de woordvoerster. 'Dat is opgepakt en aan Divers voorgelegd en met de buurt donderdag 8 november doorgesproken met de vragen 'Wat willen jullie weten en hoe verder?'.
Maar er is daarbij aangegeven, dat de bijeenkomst van a.s. maandag 12 november bedoeld is voor de omwonenden en dus niet openbaar is.' 
Op die bijeenkomst zijn, voor zover mogelijk maatschappelijk werk en de wijkmanager aanwezig.

Terug naar boven