Rosmalenaar Gijs van Bussel benoemd tot hoogleraar Nyenrode.

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2012 | Gewijzigd op: 11-12-2012
Maandagavond 10 december 2012 sprak de –wisselend - in Amsterdam en in Zwitserland wonende, maar in Rosmalen geboren Gijs van Bussel zijn inaugurale reden uit. Daarmee aanvaardde deze voormalige CHREO van het Zwitserse pharmaceutisch bedrijf Novartis en voormalig Philipsman, de leerstoel ‘Executive Reward & Strategy’ aan de ‘Nyenrode Business Universiteit’. De rede werd uitgesproken in het Koetshuis van deze wereldberoemde universiteit.

*CEO =voorheen Algemeen Directeur.

De pas- aan de Universiteit van Nyenrode benoemde hoogleraar Gijs van Bussel [*1958] .

Foto volgt

De gelukwens van de rector magnificus prof. dr. Leen Paape.
foto © karinvanbussel, 10 december 2012.
 

De rede had als thema Human Ressource en belonen op weg naar volwassenheid. En detail lichtte Van Bussel de stelling toe: Een goede beloning is nooit te hoog! Dat is een veel besproken onderwerp in deze tijd.
In het koetshuis van de universiteit, die een wereldwijde reputatie heeft, zaten behalve familie en vrienden, ook CEO ’s van Heineken, Schiphol [CEO Jos Nijhuis], Samsung, Philips [ex-CEO Gerard Kleisterlee] en Novartis, die tijdens een boeiende lezing over dit onderwerp hun oren spitsten. Door de uitleg van de aankomend hoogleraar kwam dit specifieke onderwerp ook voor ’het publiek’ begrijpelijk over.

Kort fragment uit rede van Van Bussel
‘In Nederland is de beloningsprocedure en aanpak nog een lange weg te gaan. In dat traject speelt zeker de Raad van Commissarissen een rol, want een beloning behoeft niet concurrerend te zijn.
Voor een goede verantwoording is het –eveneens –nodig dat de manier wordt beschreven waarop de toegekende beloning uiteindelijk is vastgesteld. Daar past inzichtelijkheid en begrijpelijk rapporteren bij.

‘Een goede verantwoording van die beloning is het sluitstuk van een duurzaam beloningsframework,’ sprak de kersverse hoogleraar, gekleed in toog en met een baret op. ‘Hiermee deel je waarden en krijg je verantwoordelijkheid. Pas op deze manier is een [goede] beloning nooit te hoog.’

Human Resource en riscs.
Vervolgens werd HR en risico’s belicht. De combinatie van human resource en risco is een aspect dat in de meeste bedrijven nog onderbelicht wordt en nog zelden wordt toegepast. Het Zwitserse Novartis is daar een uitzondering op.
Het is zeker zo interessant voor de groei en ontwikkeling van een onderneming. Maar bij bedrijven heerst de angst van het aantasten van de privacy. Reden waarom spreker over dit aspect zich wat terughoudend opstelde.
Maar het is een anonieme meting. Met dat anonieme en de statische opzet, weerlegde Van Bussel de kritiek op het privacy gevoelige aspect.
Kort gezegd gaat het om de meting [analyse en ‘voorspelling’] bij een aantal, sterk potentiële, medewerkers die op het punt staan het bedrijf te verlaten.

Van Bussel, die zich in zijn dankwoord tot de rector magnificus van Nyenrode, professor doctor Leen Paape richtte en onder meer zijn moeder Van Bussel-Van Herpen en zijn ‘geliefde’ Sonja van Bussel-Nicolaas bedankte, sprak tot slot de wens uit, dat zijn rede de aanzet mag zijn tot een meer wetenschappelijk onderzoek in deze materie.


De hoogleraar is de broer van de voormalig wethouder van Ton van Bussel.
zie  bericht dd. 10-120212 op Nyenrode site

Terug naar boven