Architect Anton Becker koninklijk onderscheiden in Orde Oranje Nassau

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2014 | Gewijzigd op: 11-02-2014
Zaterdagmiddag 8 februari 2014 heeft wethouder Huib van Olden, als loco-burgemeester [Rombouts zat in Sotsjin] op ’t slot van de feestelijke opening van een nieuw clubhuis voor de rugbyclub The Dukes aan de Limietlaan, aan architect Anton Becker de versierselen opgespeld behorend bij de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau.
Het was het slot van een enorm druk bezocht hoogtepunt voor de 40-jarige The Dukes in een fonkel nieuw clubhuis, waarvan Anton Becker de architect is.

Nieuw clubhuis van The Dukes
Loco-burgemeester Huib van Olden, die Rombouts vanwege Sotsji waarnam, in zijn toespraak rond de lintjestoekenning aan architect Anton Becker.

foto © paul kriele,  8 februari 2014.

Van Olden: ‘Het was wel een vallen en opstaan rond drie eerste ontwerpen, een welles en nietes spelletje over het al of niet doorgaan en dan ook nog een dreigende verhuizing en ook nog een spelers ‘blote konten demonstratie’ van Heren I in de hal van het stadhuis [1986] om aan te tonen dat de spelers zonder kleedlokaal zaten.’ Daar kwam het relaas van loco burgemeester Van Olden over de voorgeschiedenis van het clubhuis op neer.
Van Olden zei -veelzeggend –hoewel hij die vertoning zelf niet had meegemaakt: ’De secretaressen van de gemeente zouden graag nog eens zo’n demonstratie mee willen maken.
 
Glunderend en ook geëmotioneerd neemt Anton Becker de versierselen in ontvangst behorend bij de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau. Tros toont Becker de onderscheiding die hem onder meer als bestuurder, als teammanager, als coördinator opleidingen bij The Dukes en als voormalig  gemeenteraadslid toekomt.
foto's © paul kriele, 8 febvruari 2014.

Onder de toehoorders waren onder meer ook de oud-D66 wethouders Jan van Berkom, en collega in de politiek Peter Claassen uit de tijd dat ook Anton Becker raadslid voor D66 was.

Van Olden noemde als reden om Becker, die al 40 jaar lid is van The Dukes een lintje toe te kennen, een hele rits functies en verdienstenop, onder meer :
Van 1974-1993 voorzitter van de club, en van 1987-2012 voorzitter van de stichting Sportaccommodatie,
Van 1993-1999 teammanager junioren en jeugdcoördinator
Vanaf 1999 architect en projectcoördinator voor het clubhuis en vanaf 2012 secretaris van de stichting Sportaccommodatie.
Becker was ook medeoprichter van de Delftse rugbyclub Thor, in de jaren 80 gemeenteraadslid voor D66 en juryvoorzitter van de Optocht en buurtbuschauffeur.

Het clubhuis, dat nog omringd was door modder en niet groot genoeg voor een toeloop van ruim 400 belangstellenden, was in een uitbundig feestelijke stemming, zo luid dat de sprekers vaak moeite hadden er boven uit te komen.
Maar Anton Becker en diens echtgenote Ankie gingen na de uitreiking en de ontvangst van een boeket bloemen, verguld en geëmotioneerd en onder luid applaus het podium af.


Terug naar boven