Geschiedvastlegging van families Krybolder, Creybolder, Crebolder etc.

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2014 Bernard Krybolder [*1948] heeft -na 47  jaar onderzoek- de geschiedenis vastgelegd van de diverse [spellingen] families Krybolder in: “Volgens de boeken van Krybolder”, dat als ondertitel heeft 'Geschiedenis van een bekend ’s-Hertogenbosch geslacht'.
In april 2014 komt het eerste deel [1891 pagina's] van die rijk geïllustreerde  familiegeschiedenis [1442 - 2012] uit, waarin de namendragers Crebolder, Krijbolder en Crebolder meergenaamd Krijbolder voorkomen. Burgemeester Ton Rombouts beveelt-met een voorwoord-het werk aan.

De omslag van het eerste van de -mogelijk-driedelige
geschiedschrijving van de oorspronkelijk
Duitse familie Krähenbühl.

Deel 1 is wetenschappelijk van opzet, maar met onmiskenbaar vlot Bosch karakter. Bekende families en middenstanders passeren de revue.
“Volgens de boeken van Krybolder” wordt in eerste instantie aangeboden op een DVD om de publicatie voor iedereen toegankelijk te houden. De bijlagen staan op een afzonderlijke Cd-rom. 

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Bernard Krijbolder via: Krijbolder.history@kpnmail.nl.