Met Coöperatie De Heus: fabrieksterrein als werkplaats/festivalterrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2014 | Gewijzigd op: 28-03-2014
Vanmorgen 27 maart 2014 heef zich de Coöperatie De Heus* aan de pers gepresenteerd. In die coöperatie[f], die tot doel heeft het terrein van De Heus op de Kop van ’t Zand, dat per 1 mei 2014 vrij komt, te gaan ontwikkelen als sociaal, cultureel en economisch verniewend festivalterrein met creatieve werkplaatsen, podiumfuncties, een pop-up winkel, een boerenwinkel en bijv. de Academie Hollandia van Johan Simons. Maar daarmee is er geen stop.

*Coöperatie is de rechtsnaam, hoewel de toevoeging De Heus nog niet vast staat....
en Coöperatief  De Heus wordt dus de gebruiksnaam.
De participanten en tevens de initiatiefnemers van de Cöperatie[f] De Heus vlnr Kirsti Pol [van de Conceptbouwers], architect Michael Bol [ook van de Conceptbouwers] en architect Joep Mol. Petra Janssen [van De Pleisterplaats-De Vrijheid] en Jan van der Putten, directeur Verkadefabriek.

foto's © paul kriele, 27 maart 2014.

Het steven is erop gericht activiteiten toe te laten die elders in de stad al kunnen leven, maar niet passen in de reguliere theaters of op bestaande podia. Maar uiteraard ook voor allerlei andere initiatieven. 'Belangrijk is de gezamenlijkheid van de leden/ deelgenoten, zodat er van onderop een samenleving ontstaat,' aldus Jan van der Putten.
'De leden, zoals dat bijv. kunnen zijn: de Bossche boeren, het NatLab en het Groot Gasthuis. Zij kunnen de toekomstige projectmakers worden. Zij zetten de intiatieven met elkaar in verbinding,' licht Michael Bol toe.
Het Koudijscomplex gaat vanaf mei open voor het publiek. Daar zal zich de Coöperatie De Heus presenteren via een website, een aanspreekpunt [loket] en bijv. ook een nieuwsbrief.

foto © paul kriele, 25 mei 2011.

In die coöperatie [een vereniging waartoe eenieder met creatieve en originele ideeën kan toetreden], vormen de huidige initiatiefnemers voorlopig het bestuur en het aanspreekpunt.
De drie deelgenoten zijn:
Jan van der Putten van de Verkadefabriek,
Kirsti Pol die samen met architect Michael Bol de motoren zijn achter de Conceptbouwers,
en architect Joep Mol en Petra Janssen van De Pleisterplaats - De Vrijheid.

Presentatie aan publiek
In mei treden zij met een aanspreekpunt aan de Tramkade, promoties, een projectbureau, een website en een huisstijl naar buiten. Dan gaan vertelt buurman Jan van der Putten, de poorten van Koudijs/De Heues open voor elke belangstellende of deelgenoot.
Op 7 augustus is de officiële start tegelijk met de opening van Theaterfestival de Boulevard.
Maar eerst dient het gebouw te worden onderzocht op bruikbaarheid en op het aspect veiligheid.

Nieuw aan de coöperatie is dat zij -rekenend op een flinke vorm van financiële steun*, los staat van de gemeente die hen alle vrijheid geeft dit project op te pakken en voor een periode van 10 jaar te ontwikkelen. Maar het staat ook los van enige vastgoedontwikkelaar. Dat is vergeleken bij het - aantal jaren geleden geopperde  -idee De Tuin I United totaal anders.

 De Coöperatieve vereniging hoopt van de raad naast € 1 miljoen subsidie uit het Grondbedrijf  [om voor dat bedrag het gebouw op te knappen en voor gebruik in orde te maken] ook uit de pot flankerend beleid over drie jaar telkens € 200.000 te mogen ontvangen. Dat bedrag komt mede voort uit de begroting voor het feestjaar Jeroen Bosch500 in 2016.
.
De tien jaar is een open einde wat betekent dat bij welslagen de ‘Coöperatie De Heus’ kan voortgaan. Maar de gemeente blijft eigenaar van het gebied en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Tussen gemeente en de Coöperatie wordt nog  een gebruiksovereenkomst gesloten.
Wethouder Geert Snijders die samen met Jeroen Weyers vanwege hun portefeuille verantwoordelijk zijn, stellen dat het goed is dat er iets los komt op de sociaal-culturele en creatieve kant. Ook dat de gemeente dit initiatief los laat. Door de onderlinge samenwerking van onderen af liggen er volop kansen,’ aldus Snijders.

*In april komt dit project dat in een raadsvoorstel is vervat, in de commissie en in mei in de raad.


Terug naar boven