Vrachtverkeer De Heus niet meer door Brugstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2010 | Gewijzigd op: 22-11-2010
De gemeente 's-Hertogenbosch en De Heus Voeders BV hebben maandagmorgen 22 november 2010 in een overeenkomst vastgelegd, dat het vrachtverkeer van De Heus alleen nog via de Veemarktweg en Boschdijkstraat naar de Tramkade zal rijden. Wethouder van onder meer Milieu Bart Eigeman en Gert Jan Schipper, operationeel directeur van De Heus spraken dat schriftelijk met elkaar af. 

Een schip als locatie, waarop in juni 2008, dankzij een extra subsidie van de provincie, de verkoop van de fabrieken van De Heus/voorheen Koudijs kon worden ondertekend.
Rechts, toenmalig wethouder Geert Snijders en vooraan met wit haar Co de Heus.

foto © paul kriele, 30 juni 2008.

De Heus Voeders BV bevindt zich net binnen de milieuzonevsan destad waar alleen nog vrachtwagens mogen rijden die voldoen aan de eisen voor uitstoot van Stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM10). 
Omdat niet het hele wagenpark van De Heus aan deze normen voldoet en het bedrijf de huidige locatie in de toekomst verlaat, zou de aan De Heus gevraagde investering onevenredig groot zijn.

Het feit dat De Heus Voeders BV de Brugstraat voortaan vermijdt met het vrachtverkeer zal een positief effect hebben op de luchtkwaliteit en op de geluidsoverlast in de Brugstraat en de Boschdijkstraat.

Zie artikel Verkoop Koudijs rond/voor  2012 weg uit 't Zand dd.30 juni 2008.