Salvatorkerk: Pastor Jack Snackers [85] overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-10-2009 | Gewijzigd op: 13-09-2011
 
Pastor Jack Snackers, 
 *Heerlen 1 juli 1924 † 's -Hertogenbosch, 28 oktober 2009.

Boven: Een cartoon van Cor Versteeg [Corver]  over de houding van Snackers rond de gangbare -Roomse - regels.


foto © paul kriele, 19 juni 1990.
 

Woensdag 28 oktober 2009 is Jack Snackers op 85-jarige leeftijd overleden. Snackers stond bekend als creatief en een man met goede ideeën. Toen hij met de celibaatsverplichting brak [1989] bleef hij aan als pastor van de Salvator. Dat was en is een eigenzinnige kerkgemeenschap die de mens [naastenliefde] centraal stelt in de geloofsbeleving en ook een eigen litiurgie volgt.

Snackers die op 1 juli 1924 in Heerlen werd geboren was een tijdgenoot van emeritus-bisschop Jan Bluyssen en zelfs korte tijd diens studiegenoot in Haaren. In die tijd ontplooide de Heerlenaar, die in 1927 met zijn ouders overigens naar Helmond verhuisde, zich als een inventief en creatief [scribent, toneel en cabaret] persoon.
Na zijn seminarie werd Snackers -voordat hij kapelaan werd van de Orthense Salvatorparochie[1967-1989]- rector van het Carolusziekenhuis en lid van de priestergemeenschap van de parochie St. Jan.

Bluyssen die de creativiteit van Snackers erkent en waardeert had in zijn bisschopstijd ook al met de eigenheid van de Salvator te maken. Twintig jaar geleden zei de inmiddels als bisschop teruggetreden Bluyssen over  Snackers dat hij zijn ideeën best leuk vond, maar dat Snackers een idealist was. Met Snackers viel goed te werken,' aldus de in huize Mariënburg wonende Bluyssen'.

Snackers zegt over die periode [jaren 60-70], die bekend staat als het begin van polarisatie en secularisatie dat de toenmalige bisschoppen, die in januari 1980 door paus Johannes Paulus II op het matje werden geroepen door de vrijheid die de Nederlandse katholieke kerk zich veroorloofde, zich door hun vicarissen hadden moeten laten vertegenwoordigen en niets hadden moeten ondertekenen. 'Door zo volgzaam aan de decreten van de paus te zijn maakten zij zich deel van een centraal -in Rome- geleide machtsstructuur,' aldus Snackers in een interview uit de jaren 90.
Bluyssen vond dat de kerk van Snackers wel bestaansrecht had, mits zij de regels van bovenaf zouden accepteren' []!
Maar zegt van de andere kant ook dat hij zich nooit zo druk over die Salvatorparochie heeft gemaakt. 'We zijn altijd blijven praten,' aldus Bluyssen in een interview uit de jaren eind 80.
Over zichzelf zei Snackers: 'Ik was als student al creatief en gedurfd, maar nooit provocerend.'

Van Snackers zijn enkele  publicaties bekend o.a. over rouwverwerking en liturgische vieringen.
Voor Jac Snackers wordt  dinsdag 3 november 2009 /11.00 uur in de San Salvatorkerk een uitvaartdienst gehouden.
condoleance
Jac Snackers ligt maandag  2 november 2009 tussen 18.00-19.30 uur in de Salvatorkerk opgebaard.
Er is een condoleanceregister geopend op www.persoonlijkrequiem.nl.   
Inloggen met : Jac Snackers en vervolgens als wachtwoord: B49KRM

Terug naar boven