Voormalig watergraaf Peter Glas benoemd tot ereburger van Brabant

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-12-2018 | Gewijzigd op: 22-12-2018
Voormalig Watergraaf van het Waterschap de Dommel, Peter Glas, is door de provincie het ereburgerschap verleend. Dat gebeurde op vrijdag 21 december 2018 door Commissaris der Koning Wim van de Donk toen aan Glas de provinciepenning werd uitgereikt. Die penning is onlosmakelijk met het ereburgerschap verbonden. Dat is de hoogste  Brabantse onderscheiding. 
Onlangs werd Glas benoemd tot Deltacommissaris [zie hieronder]. Daarvoor was hij watergraaf bij het Waterschap de Dommel. Daarnaast is Glas ook voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond en de Unie van Waterschappen. De andere verdiensten voor Brabant van Glas zijn zijn lidmaatschap van de Provinciale Raad Volksgezondheid, het Expertteam Agrifood en de landschapstriënale 2020. Ook is Glas ambassadeur van het Internationaal Vocalisten Concours. 
 
Handenschuddend na de uitreiking van
de provinciepenning door Commissaris
der Koning Wim van de Donk aan Peter Glas.


foto © brabant .nl, 21 december 2018.
................................................................................................


Bericht van 30 oktober 2018 Watergraaf Peter Glas benoemd tot Deltacommissaris
  Watergraaf Peter Glas
benoemd tot Deltacommissaris.


foto © paul kriele,  16 januari 2017.

..........................................................................................
Peter  Glas, bekend in Brabant als watergraaf van Waterschap De Dommel, is door minister Cora van Nieuwenhuizen [Infrastructuur en Waterstaat] benoemd tot Deltacommissaris. Deze commissaris houdt toezicht op het verloop van het Deltaplan. Dat omvat de bescherming van Nederland tegen overstromingen door hoog water en door de stijging van de zeespiegel. Een van die maatregelen is de verlegging van rivierbeddingen en dijkverhogingen. Maar ook is de taak van Glas als commissaris te zorgen voor voldoende zoet water.