Waterschap Aa & Maas verhoogt belasting

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-11-2009 | Gewijzigd op: 16-11-2009
Waterschap Aa & Maas gaat voor komend jaar de Waterschapslasten met 4½ % verhogen. Oorzaak is 'de begroting'.
Maar dat voornemen is tegen de wens van de VVD en de Algemene Waterschapspartij, die zeggen dat  het beleidsplan spreekt van de uitvoering van haar taken[onder meer schoon en recratief water leveren] zonder dat het tot onacceptabele kosten leidt'.
Maar een meerderheid van het bestuur [de coalitie] steunde de begroting voor 2010.

Ook een motie van de VVD-fractie om in 2011 de uitgaven niet boven het inflatiepercentage te doen stijgen, haalde het niet.