Sobere uitvaart architect Jan van der Eerden in Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2019 | Gewijzigd op: 31-01-2019
Voor de op zaterdag 5 januari 2019 overleden Bossche architect Jan van der Eerden  werd zaterdag 12 januari 2019 in de Sint Jan een sobere uitvaart gehouden. Dat gebeurde onder leiding van celebrant Vladimir Palte en met muzikale ondersteuning van het Interparochieel Koor, dat zowel met Gregoriaanse als met Nederlandse gezangen de dienst begeleidde. 
Overigens was de uitvaartdienst geen eucharistieviering, dus zonder consecratie en communieuitreiking.
 
Jan van der Eerden
's-Hertogenbosch,
* 25 november 1926  + 5 januari 2019.


foto © marc venrooij, © 25 mei 2005.

De baar werd met een erehaag van circa 40 schippers van de KringVrienden van ’s-Hertogenbosch de kerk binnen gedragen en ook weer uitgeleide gedaan. Daarmee  gaven zij  extra de verbondenheid en de verdiensten aan van het in de jaren zestig  door Jan van der Eerden aangezet behoud van deze binnenstadsstroom.

Naast familie, vrienden en relaties en ambtenaren van met name Erfgoed, was ook burgemeester Jack Mikkers in een deels gevulde kathedraal aanwezig. Ook waren er [bestuurs-] leden van de stichting Monumentenzorg ’s-Hertogenbosch aanwezig uit respect voor de grote inzet die de architect rond het behoud van Bossche monumenten gedurende zijn leven heeft betoond.

Bouwhistoricus Ad van Drunen gaf in een bijzonder interessante bijdrage een mooie levensloop van Jan van der Eerden weer. Daarmee beeldde Van Drunen ook breed de verdiensten en het werk uit van deze weinig op de voorgrond tredende Bossche persoonlijkheid.
Zoon Jan sprak in een kort 'In Memoriam' namens de famile zijn dank uit aan de aanwezigen voor hun blijken van medeleven en besloot met woorden van troost aangevuld met twee regels uit een couplet van een liedje van de Jazzpolitie:
Er zijn geen woorden voor 
geen woorden meer voor jou
dat is niet speciaal genoeg
er zijn geen woorden meer voor wat ik voel voor jou. 


Dochter Anneke gaf in een emotionele terugblik haar band met haar op 92-jarige overleden vader weer.

Na de dienst, die door Bijnen Uitvaartzorg uit Vught werd begeleid, werd Jan in aanwezigheid van de familie op kerkhof Orthen begraven.
In hotel Central was er een druk bezochte condoleance.

Zie ook artikel Overlijden Jan van der Eerden -92 jaar op 5 januari 2019.