Lof voor [stads-]visie-in nieuw boek-architect JanvderEerden

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2012 | Gewijzigd op: 05-11-2012
Maandag 5 november 2012 kreeg architect Jan van der Eerden bij diens boekpresentatie ‘Stad vol Energie’ in het stadhuis, alom lof toegezwaaid voor diens visie op de stedelijke structuur en ontwikkeling en niet te miskennen zijn strijd voor het behoud van de historische binnenstad.
Die lof kwam van de Peter Schmid *en van de toenmalige docent TUE, prof. ir. Henk Goudappel, die door de gemeente in 1964 als verkeersdeskundige was aangetrokken mede om het structuurpan [1964], waarin in de demping van de Binnendieze en de aanleg van een vierbaansweg om de binnenstad was voorzien, aanvaardbaar te krijgen.

Annemarie van der Eerden Bom feliciteert haar man na drie jaar noeste arbeid rond zijn jongte publicatie 'Stad vol Energie'. Wethouder Jan Hoskam, die de zieke burgemeester verrving, en Nort Lammers [m.]  lezen al vast in het boek van architect Jan van der Eerden[r.].
 foto's © paul kriele, 5 november 2012.

Lof van toenmalige visionairs en vanuit de gemeente
Van der Eerden in zijn toelichting: ‘Goudappel heeft toentertijd het beleid doen ombuigen ten gunste van het historisch erfgoed. Dankzij hen heb ik mijn eerste twee boeken kunnen publiceren. Hun commentaar was kort: ‘Ze vormen een bijdrage aan de visie op de historische structuur van ’s-Hertogenbosch’.
Met hun ondersteuning werden reacties op die uitgaven vanuit bepaalde kritische kringen [als ‘onwetenschappelijk’] min of meer teniet gedaan.
Maar nog sterker was de lof die vanuit de gemeente hoorbaar was.
Dat kwam door de aanwezigheid van de wethouders Huib van Olden en loco-burgemeester Jan Hoskam, die voor de zieke burgemeester Rombouts de honneurs waarnam. Hoskam prees Van der Eeden omdat hij door zijn stellingname en strijd veel voor de stad heeft betekend. Van der Eerden heeft met zijn publicaties mijn interesse voor specifieke aspecten rond mens en architectuur opgeroepen,’ sprak Hoskam.’

Ook gaf de auteur een compliment aan Nort Lammers, oud- voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en docent en bestuurslid bij Boschlogie, die Van der Eerden gelegenheid gaf via Boschlogie zijn visie uit te kunnen dragen.
Jos van der Ven, dit keer als vooriztter van de Stichting Cultuurfonds 's-Hertogenbosch die samen met De Twee Snoeken, de uitgave financieel mogelijk hebben gemaakt, toonde zich bevoorrecht Jan van der Eerden –‘de man met visie’ - te hebben mogen leren kennen.’

Wies van Leeuwen, Beleidsmedewerker bij de Provincie voor Cultuur en Monumenten.
foto © paul kriele, 5 november 2012.

Wies van Leeuwen: 'Pas op voor schrijvende architecten…'.
Erg interessant en door zijn relatievering ook waardevol en waard om naar te luisteren was de bijdrage van Wies van Leeuwen, beleidsmedewerker Cultuur en Monumentenzorg bij de Provincie.
Van Leeuwens aftrap was een anekdote over een waarschuwing die men hem eens had gegeven voor schrijvende architecten: de een schrijft goed, maar dan mankeert het aan de gebouwen, de ander kan goed de gebouwen beschrijven, maar dan mankeert het aan de taal. ‘.

Maar jij hebt het gelogenstraft, Je schrijft zelfs beter dan architect Eduard Cuijpers en dan heb ik het niet eens over de omvang van je boek. Er zit wel een constante in: Je liefde voor de stad ’s-Hertogenbosch. Daarmee past het goed in de traditie – ook internationaal- van boeken over steden.

Bij jou is het schrijven en analyseren verbonden met de gebouwen en je haalt er de verhalen die er over bestaan er bij.
Hierdoor komt de stad tot leven. Het is een ode aan ‘s-Hertogenbosch te brengen.

Dit is een boek met een missie, waaruit iedereen uit de stad lering kan, misschien moet trekken.
 vlnr Loco-burgemeester Jan Hoskam ontvangt namens de zieke burgemeeter Rombouts het 'eerste' exemplaar van 'Stad Vol Energie'. Een boek voor prof. ir. Henk Goudappel [r.] en prof. ir. Peter Schmid [m.]. Gelukwens door Nort Lammers aan de auteur Jan van der Eerden.

foto's © paul kriele, 5 november 2012.

Prof. ir. Henk Goudappel, de verkeersdeskundige die het Structuurplan van 1964 heeft ondersteund, zegt nu:
‘Dat de Binnendieze niet is gedempt komt mede door dit boek. Maar ik kreeg ook te maken met kritiek, nadat ik mij met mijn recensies achter je boeken had geplaatst Men zei me: Ben je ook gek geworden!’
Over het boek ‘De stad vol Energie’ :’Jan, je bent in staat iets van het onzichtbare concreet te maken, zoals je dat met de Binnendieze hebt gedaan. Je hebt de blik geopend voor dat verborgene deel van de stad, dat bestemd was te verdwijnen. Daarmee heb je een levenswerk verricht. Ik heb diep respect voor je.’

Daarna werd aan de door Jan van der Eerden genoemden loco-burgemeester Jan Hoskam, prof. ir. Peter Schmid en prof. ir. Henk Goudappel en Nort Lammers een 'eerste' exemplaar van het boek uitgereikt.

*Noot Peter Schmid
Peter Schmid [*Rome,1935] prof. ir. bouwkunde, is de oprichter van de VIBA, de Vereniging voor Integraal Bio-ecologische Architectuur.Terug naar boven