Appartementen zuurkoolkokerij in v/h Drukkerij Van Dijk van Hees

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2020 | Gewijzigd op: 28-09-2020
Het pand Hinthamereinde 66, 68 en 70, waarin vanaf 1907 tot september 2018  Drukkerij Van Dijk Van Hees was gevestigd, wordt rigoureus verbouwd en heringericht voor enkele appartementen en het vestigen van een zuurkoolkokerij.
Eigenaar en ontwikkelaar is Van Santvoort Projectontwikkeling in Rosmalen. Die ook op de Grote Elst een bureau Projectontwikkeling en Architectuur heeft. VanSantvoort is in 2018 voor € 750.000 eigenaar en ontwikkelaar van de drukkerij en bovenhuis geworden.  Ze gaat hier, zoals de vergunning van 27 september 2020 meldt wonen en een bedrijf vestigen. 

Bericht van 14 september 2018: Drukkerij Van Dijk van Hees op Hinthamereinde 68 gestopt
Deze maand augustus 2018 kwam er een einde aan Drukkerij Van Dijk Van Hees op Hinthamereinde 68. Het was met Richard van Dijk al de vijfde generatie  Van Dijks.
De historie van de drukkerij gaat terug  naar 1907 toen ene Richardus Petrus Adrianus van Dijk trouwde met  Anna Maria van Hees. Richard  was de kleinzoon van de beurtschipper ook Richard geheten [ *2 juni 1877 + 16 mei 1946]. Hij kocht in de stad diverse panden op.
 
Oprichtingsacte van
de Drukkerij-papierhandel
van Dijk & van Hees in mei 1907. 

............................................................

De 75-jarige terugtredende Richard vertelde aan een redacteur van het Brabants Dagblad dat zijn kinderen de zaak niet willen voortzetten en 'ik zelf kan niet aan de gang blijven'.
De 111- jarige drukkerij was vroeger  gespecialiseerd in loonstrookjes en ziekenfondscoupons, maar was nog het meest in trek bij particulieren vanwege het drukken van geboorte- trouwkaarten.

In de eerste jaren was de drukkerij nog onderin de zaak op Hinthamerstraat 143 gevestigd en ook is sprake geweest van de locatie  Zuid -Willemsvaart. Maar al jaren staat als vestiging Hinthamereinde 68 bekend.

Zie voor de volledige historie van Van Dijk Van Hees:

Appartementen op plek drukkerij
Het pand op het Hinthamereinde is gekocht door Mari van Santvoort, die aanpalend  ook met een project bezig is.
Van Santvoort heeft een bouwplan dat nog door de gemeente moet worden goedgekeurd. Op de plek van drukkerij en winkel wil  de projectontwikkelaar appartementen bouwen.
Van Troostwijk heeft in opdracht van Richard van Dijk de inventaris van de drukkerij geveild.  Vrijdag 14 september 2018 konden de opgekochte kasten, en persen-en  drukmachines en sorteermachines worden opgehaald.
 
Het door opkopers uitladen van
de opgekochte goederen
uit het interieur van drukkerij Van
Dijk Van Hees op Hinthamereinde 68.

Projectontwikkelaar Van
Santvoort gaat er appartementen neerzetten.
foto's © paul kriele, 14 september 2018.
..........................................................................................

 

Terug naar boven