Dijk & van Hees, Van

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-03-2007 100 jaar Kantoorboekhandel Van Dijk en van Hees  2 maart 2007.
Jan van Dijk overleden   7 augustus 2006.
Voorouders Van Dijk
Begin Kantoorboekhandel/drukkerij
Jan van Dijk over de zaak
Kantoorboekhandel verkocht

----------------------------------
100 jaar Kantoorboekhandel Van Dijk en van Hees  2 maart 2007.
In 2007 bestaat de kantoorboekhandel Van Dijk en Van Hees in de Hinthamerstraat 100 jaar. Dat is ook het jaar van het trouwen van de oprichter Ricard van Dijk .met Anna Maria van Hees.
Hte jubileum staat op stapel maar de huidige eigenaar Peter Emmen weet nog niet op welke datum hij de festiviteiten gaat houden. Dat zijn we nog aan het uitzoeken. Omdat het pand op Hinthamerstraat 143 [een meubel[stoelezaak] te klein werd voor zowel de drukkerij als de winkel is de drukkerij met de Heidelberger verhuisd naar de Zuid-Willemsvaart [pand van groothandel Mallant] en later naar het Hinthamerheinde 66, de huidige locatie van de drukkerij, die onder leiding staat van kleinzoon Richard van Dijk. De kantoorboekhandel is eind jaren 80 olv Peter Rijkers verhuisd naar nummer 131 dat het voormalige pand van IJzerwaren Van Mackelenberg was.

Jan van Dijk overleden   7 augustus 2006. 
Op zaterdag 29 juli 2006 is op 90-jarige leeftijd Jan van Dijk overleden. De musicus Van Dijk is een telg uit de generaties van de kantoorboekhandel en drukkerij Van Dijk en Verhees. De vriendelijke Bosschenaar die gekleed placht te gaan in donker kostuum met strik, staat bekend als dirigent en muziekdocent. In de najaarsdagen van zijn leven kreeg hij ook nog bekendheid als auteur van ‘Rond de Geerlingse Burg’, de buurt waar hij opgroeide en zaken deed. Voor zijn verdiensten werd Jan van Dijk onderscheiden met de Culturele Penning van de stad [januari 1995].
Jan van Dijk, die in het nieuwe complex Antoniegaarde verbleef, werd in besloten kring begraven.
------------------------- 
voorouders Van Dijk 
De stamboom van de familie van Dijk kent drie achtereenvolgende generaties met daarin een telg met de voornaam Richard. Die naam gaat terug naar een verre voorouder, namelijk Richard *14-1-1804. Deze schipper overleed in Den Bosch op zijn schip toen het in de Zuid-Wilemsvaart lag. Richard was geen graficus, maar een beurtschipper die voer tussen Den Bosch en Haarlem/Zaandam. Zijn oudste zoon heette Richard 1851-1941 en daar weer een zoon van ook Richard [* 's-Bosch 2 juni 1877 + 16 mei 1946]. Dit is de grondlegger van de drukkerij.

De hier geïnterviewde Jan van Dijk, die in 1942 ook in de zaak kwam stapte er -toen vader de zaak aan Jans vrouw, Jeanne van Druenen verkocht, weer uit. Vanaf die tijd richtte hij zich op de muziek. Maar die muziek was een hobby die niet door zijn ouders werd geaccepteerd :'Ik mocht van hen niet meer op kermissen en in Bossche cafees spelen, 'zodoende ben ik in de zaak gekomen.'

begin kantoorboekhandel en drukkerij Van Dijk en Van Hees
Met deze Richard van Dijk sr., die aanvankelijk werkte als drukker bij C.N.Teulings, later bij de papierwarenfabriek van Max Cahen, begint in 1907 de historie van drukkerij en boekhandel Van Dijk en Van Hees. Die naam Van Hees is afkomstig van Anna Maria van Hees, een molenaarsdochter [van Franciscus van Hees] met wie Richard van Dijk in 2 mei 1907 huwde .
In dat trouwjaar trokken zij in in het perceel Hinthamerstraat 143, dat Richard gekocht had. Blijkbaar gebeurde die transactie samen met de broer van zijn vrouw Jan, die evenals zijn zus Elisabeth [ook vrijgezel] boven de zaak kwam inwonen. Ook werden de percelen waar nu De Drie Mollen kantoor houdt, voor een drukkerij gekocht en later nog eens Hinthamereinde 66 [de huidige drukkerij Van Dijk en Van Hees] en nog wat panden in de Aastraat.
In deze huidige drukkerij voerde ook weer ene Richard, zoon van Richard van Dijk, gehuwd met Corry van Liempt, de scepter. Deze laatst genoemde Richard [* 25 mei 1914] kwam bij de nieuwbouw van de drukkerij aan het Hinthamereinde 66 [1938] in de zaak te staan. Hij is de vader van de huidige bewindvoerder.
Ook de tweede zoon van Richard en Anna van Hees, Jan [*25 november 1915 + 29 juli 2006]  heeft voor een periode in de zaak gestaan.

Jan van Dijk, musicus auteur en zakenman, maar Jan begon als muziekclown... .
Jan, op 25 november 1915 geboren, overleed op 29 juli 2006
.

foto © paul kriele, 9 november 2004.

Jan van Dijk

Op 9 november 2004 vertelde Jan van Dijk, oom van Richard van Dijk, eigenaar van drukkerij Van Dijk en Van Hees enige anekdoten en wat kronieken uit de familiegeschiedenis. 
Jan van Dijk kwam in 1942 in de zaak op Hinthamerstraat 143 in dienst. Dat had zijn vader zo voorzien. Jans broer, Richard , die eigenlijk Arnoldus heette, zou als vertegenwoordiger de boer op gaan. Maar Richard wilde typograaf worden en vatte een studie op aan de grafische vakschool in Utrecht. Deze Richard is de vader van Richard van drukkerij Van Dijk en Van Hees.
Jan van Dijk : Vader startte met die drukkerij in de kelders van het winkelpand. Daar deed een Heidelberger het zetwerk Die was er gekomen op aangeven van diens zwager en [mede-]naamgever van de zaak Jan van Hees. Zondags werden er overlijdenskaartjes gemaakt en door de week geboorte-en visitekaartjes.
Omdat de winkel nodig moest uitbreiden is de drukkerij verhuisd naar een pand van groothandel Mallant aan de Zuid-Willemsvaart, waar later de kantoren van de koffiefabriek van De Drie Mollen zijn gekomen.
Uit mijn jeugd herinner ik dat voor onze tijd in het pand Hinthamerstraat 143 Verhoeven een bloemenzaak dreef. Verhoeven was een bekende Bossche bloemist en kweker, wiens boerderij in een zijsteegje van de Vughterstraat stond, het Kruisbroedersstraatje. 

In het rijtje vanaf Hinthamerstraat 141, nu Het Inloopschip, woonde mr. P. Loeff, dan volgt de sigarenzaak van Van de Boogaard wiens erf tot de Binnendieze liep en dan Paulussen, dien een smederij had in de Clarastraat. Dan krijgen we het hoekpand van Verhoeven dat al een enige tijd te koop stond. Dat meest brede pand van de straat was ooit het kasteel geweest van Graaf Geerling Die functie heb ik nog aan de zgn kasteelmoppen en aan een stenen trapje kunnen ontleden, ' vertelt Jan. In de oorlog zaten we in de kelders die als schuilplaats dienden.
Ons pand had links en rechts een raam en middenin een deur. Via die deur en een gang kwam je in de zaak maar je kon eerst nog tussen een binnendeur links of rechts kiezen. Omdat de woonkamer rechts was hebben we daar een kaartje 'Winkel' op geplakt met zo'n handwijzer naar links erop. Op een tafel voor het raam had vader de collectie schriften potloden en postzegels ten toon gespreid. 

Jan vertelt over zijn voorouders.
Grootvader is ooit begonnen op de Vughterdijk in een pand tegenover de Raad van Arbeid. Het was een van de kleinste pandjes van de stad. Ik heb overgrootvader -ook een Richard- en de schipper, niet gekend maar grootvader Richard wel. Die wandelde graag. In mijn vaders zakentijd kwam opa elke dag lopend met een stok vanuit de Vughterstraat naar de winkel/drukkerij in de Hinthamerstraat gewandeld. Het was een rustige ouwe man maar veel weet ik niet van hem te herinneren. Zijn zakenbezoek was meer bedoeld als rustpauze om daarna weer terug naar zijn woninkje op de Vughterdijk te kunnen lopen. 

eerst kantoorboekhandel 
In dat huisje heeft ie een kantoorboekhandel opgericht. Zijn dochter Dina, die huwde met Meekers, heeft de zaak voortgezet. Hoe dat met Dina is afgelopen, daar weet ik het fijne niet van.
Vader, die werkte bij de papierfabriek van Cahen, wilde op een gegeven moment ook een eigen zaak. Zodoende werd Hinthamerstraat 143 aangekocht.
Muziek verboden
Jan: Ik hield van muziek, maar mijn ouders waren er op tegen. Dus moest het vaak stiekem gebeuren. Als jongenman was ik bevriend geraakt met een zoon van de drogist/apotheker Van Beek & Schellekens. Die jongen reed motor die hij stalde in het lage steegje Achter de Engel. Op dat perceel stond ook een gebouwtje waar wij onze circusspullen hadden gestald, mijn grote en kleine accordeon en een xylofoon en een zingende zaag.
Ik was voor de praktijk van dat circus in de leer gegaan bij Burgemeester. Dat kleine manneke was eigenlijk wijnhandelaar in de Kolperstraat. Met onze muziekinstrumenten en kleding trokken we er op de motor op uit naar de cafés in de dorpen en op kermissen en zo. 

Na die periode als muziekclown kwam Jan in dienst van juffrouw Hansen, dochter van een aannemer in Vught die later met Frans van Amelsfoort is getrouwd. 
Mijn ouders verboden me dus in de muziek verder te gaan. Natuurlijk wilde ik in de muziek Ik hield van muziek Maar ik mocht niet op kermissen of in cafés spelen. Bij de dikke Van der Elst in de Peperstraat had ik me bekwaamd in het piano spelen. Maar die man trad dan wel op in de revueorkesten, maar hij kon nauwelijks spelen. Elke les begon hij met 'Mijn grootvaders klok'.

kip slachten
Op een dag was Van der Elst op het tijdstip dat de les zou beginnen in zijn tuin bezig. Daar stond ie een kip te slachten en liet mij buiten op de stoep wachten. Het beest hing aan een boom en 'de dikke' sloeg zijn kop eraf. Ik vond dat zo triest dat ik bij notaris Rits mijn boeken op een van die pinnen van het straathek kapot heb geslagen. Nadien ben ik nooit meer bij Van der Elst naar pianoles gegaan.

Die studie in de muziek heeft mijn vader me toch gegund om van dat gezeur af te zijn. Na de Handelsavondschool in de St.Josefstraat, waar ik bij de fraters mijn Middenstandsdiploma haalde, mocht ik naar het Conservatorium in Tilburg. Maar die studie moest ik zelf betalen. Dat deed ik toch weer door de kermissen in Brabant te bezoeken. Ik was toen zo'n 17-18 jaar. Het waren vrienden onder elkaar die erop uit trokken naar Breda Tilburg en zo die plaatsen. Daar logeerden we in een pension of bij vrienden zoals de zoon van de conservatoriumdirecteur van Tilburg, Overbeek.
Van ons vriendenclubje maakten deel uit: Antoon van Vught, de drummer Jan Meulensteen, viool en Karel van de Velden als contrabassist. Op de banjo speelde Van Asperen uit Hintham en ik zelf heb tal van instrumenten op mijn knie of aan mijn mond gehad. Voor mij was dat dus noodgedwongen om mijn studie te kunnen betalen.'

werkverschaffing
In de tijd van de werkverschaffing was Jan in dienst van de Sociale Dienst van de gemeente als docent muziek. 'Ik gaf les in Concordia in de Boerenmouw het voormalige parochiehuis van de paters Redemptoristen. Die lessen bestonden uit noten leren en een instrument bespelen. Mij leerlingen waren kinderen van rijke lui of mensen die uit status zo nodig een piano in huis haalden. Bij ons waren zes kinderen die allen meedeelden in de status van die piano!
Maar daar is niks bijzonders uit voorgekomen als je dan toch over talent praat. Ik mocht uiteindelijk niet meer studeren. Het had al zoveel geld gekost...

Het zal zo ongeveer 1949 zijn geweest dat ik ben afgestudeerd aan het conservatorium voor koordirectie en orkestdirectie Dat is laat vanwege de oorlog die het maatschappelijk leven verstoorde. Het Conservatorium was gesloten, dus ik heb na de oorlog mijn tweede deel van de studie moeten afronden. Eenmaal getrouwd -en ook al voor die tijd- was ik pianoleraar. 
Vader verkocht de zaak aan mijn -toen- toekomstige ega Jeanne van Druenen. Vanaf die tijd ben ik me steeds meer op het lesgeven gaan toeleggen.
Met het orkest traden we hier en daar op. Dat was nog net in de tijd van de Duitse muziek Er was in de oorlog niets anders. Engels of Engeland of Engelse liedjes kwamen toen niet voor. Er klonk het genre van Richard Tauber en allemaal stukken uit Duitse en Weense liedboeken. Ook vaders kantoorboekhandel verkocht die muziek . In de eerste trouwjaren bleef ik nog de etalages maken en daar lagen ook die liedboeken tussen de kwartjesuitgaven van Uitgeverij Smit uit Amsterdam. 
Maar ik durfde geen café binnen te gaan om muziek te maken. Vader zou me eruit geslagen hebben.'
auteur
Jan van Dijk staat ook bekend als auteur van 'Rond De Geerlingse Brug', een boekje dat tal van anekdoten en wetenswaardigheden bevat over de buurt waarin Jan opgroeide. Hij vertelde in november 2004 bezig te zijn met een soort toeristische boekje over de stad. Jan noemde het een VVV-achtig boek. 

Kantoorboekhandel Van Dijk & Van Hees verkocht    28 oktober 2004.
Per 1 november 2004 komt de -bijna-  honderdjarige kantoorboekhandel van Van Dijk & en Van Hees onder nieuw beheer. Piet Rijkers heeft na twintig jaar de zaak overgedaan aan Peter Emmen uit Tilburg. Deze inkoper uit de kantoorboekhandel zet de zaak op de oude voet voort.

Piet Rijkers, die de zaak in 1984 overnam van Jeanne van Dijk-van Druenen, stopt om gezondheidsredenen

foto © gerard monté, 28 oktober 2004.

In verband met zijn gezondheid [reuma] stopt de 55 jarige Rijkers zijn zakelijke activiteiten, maar blijft nog wel namens Hartje 's-Hertogenbosch het aanspreekpunt voor de Hinthamerstraat.
De kantoorboekhandel was van lieverlee uitgedijd van pand 143 naar 145 [smederij Paulussen] en tot slot nog de sigarenzaak van Van de Boogaard op nummer 147.
In 1984 nam Piet de zaak, die in 1907 door twee zwagers Van Dijk en van Hees was opgericht, over van Jeanne van Dijk-Van Druenen. In de jaren tachtig verhuisde de zaak op nummers 143-145-147 naar nummer 131, waar ooit de ijzerwarenwinkel van Van Mackelenbergh was gevestigd.   

---------------
De drukkerij van Van Dijk

Aan de Zuid-Willemsvaart in het deel waar nu het kantoor van de Drie Mollen staat, heeft de drukkerij zich gevestigd. In die gevelrij stond ooit het pand van Mallant.
   

Terug naar boven