Kwaks-Van Hees, Anna

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2007 Johanna, roepnaam Anna, Kwaks- van Hees [*21 juli 1882 † 18 maart 1982] kreeg in 1973 de eretitel Miss Botterbloem.  maar zij noemde zichzelf ook wel Freule Sieberdewiet.

Johanna, roepnaam Anna, Kwaks- van Hees [*21 juli 1882 † 18 maart 1982] kreeg in 1973 de eretitel Miss Botterbloem. maar zij noemde zichzelf ook wel Freule Sieberdewiet.

foto 22 februari 1974.

Johanna Elisabeth Margaretha Kwaks - van Hees werd in 1974 uitgeroepen tot Miss Botterblom Deze Johanna met roepnaam Anna, was de oudste kandidaat en ook een fanatiek carnavalvierster. Anna Kwaks, die van beroep naaister was, woonde in de Uilenburg waar zij ook een bekende was bij haar buurtgenoten.

Anna van Hees huwde met Adrianus Theodorus Kwaks * 1884 +1952 sigarenmaker van beroep. Uit dit huwelijk van Frans en Anna zijn twee kinderen voortgekomen: Sjaan en Ad , van wie Sjaan enige jaren geleden is overleden. Sjaan bleef haar hele leven bij haar moeder wonen en Ad woonde met zijn gezin in Echt [L].

Anna van Hees werd geboren in de St.Jorisstraat maar het gezin verhuisde later naar de Uilenburg [Walpoort]. Haar vader Frans van Hees was sigarenmaker en geboren in Grave. Haar moeder Adriaantje Kwaks was geboren op de Weversplaats.

Frans noemde zich Baron Sieberdewiet van Graveland noemde. En dat had weer tot gevolg dat de dochters zich freules noemden.

Het echtpaar kreeg 7 kinderen onder wie een zoon. Anna van Hees had dus vijf zussen: Helena [Leen], Adriana [Sjaan], Maria [Marie]** Jacoba [Koos] en Petronella Cornelia [Cor] en een broer Frans . Dus niet Anna, zoals we schreven, maar Adriana had als roepnaam Sjaan.

**Marie van Hees is twee maal getrouwd geweest. De ene keer met met Vugts Uit het huwelijk met Vugts is een van de bronnen die aan deze pagina hebben bijgedragen, m.n. Jeanne van den Oetelaar- van Rooij, voortgekomen Haar moeder heette Vugts.
Het andere huwelijk van Marie van Hees was met Koos Brands.

Haar jongste zus Helena Antonia, roepnaam Leen, geboren op 30 maart 1899, woonde dicht bij haar in de buurt. Anna en Leen zagen elkaar dan ook elke dag. |Anna liep twee keer per week naar de markt.

Op de 95ste verjaardag - 21 juli 1977 - van Anna , werd zij een hele dag gefêteerd. Dat begon ´s morgens met een H.Mis in de Bartjeskerk Dat was een groots opgezette bijeenkomst in ouwe 1900-stijl. De familie, van ooms en tantes tot de achterkleinkinderen waren gekleed in kostuums uit de jaren rond de eeuwwisseling 1899-1900. Zelfs mijnheer pastoor verscheen in een antiek priestergewaad.

Op het Kerkplein werd Johanna Kwaks begroet door de achter/kleinkinderen. Ze had verwacht een extra misintentie te gaan bijwonen, maar het was een breed opgezette viering -in-grootmoedersstijl.

Anna Kwaks van Hees ofwel Miss Botterblom met een van haar kleinkinderen.
 

Miss Botterblom*
Op 22 februari 1974 werd zij verkozen tot Miss Botterblom. Er waren negen deelnemers maarAnna was de oudste en ook de meest ludieke Zij schreef in die jaren 60-70 talloze gedichten en brieven en andere documenten betreffende Oeteldonks carnaval. Immers Anna Kwaks-van Hees was in hetzelfde jaar geboren als de Oeteldonkse Club van 1882!
De jury, bestaande uit Wim Kersten, Jan van Roosmalen, Theo Trimbos en Hans van Schaijk, hadden haar uit die kandidaten uitverkoren.

Op zaterdag 1974 [?]. opende Miss Botterblom de nieuwe Spullenmèrt. Dat kwam omdat de Vlooienmarkt was afgeschaft door de nieuwe winkelsluitingswet. Anna kwam te voorschijn uit een ouwe kast uit grootmoederstijd. Een jaar na Anna's uitverkiezing behaalde Lenny Dirks de eer, maar Lenny was meteen de laatste Botterblom.

Anna werd kort na carnaval 1982 ziek. Op haar sterfbed, waar ze nog de laatste sacramenten toegediend had gekregen, zei ze tegen haar Sjean ´Je moet niet huilen als ik sterf.´

Anna Kwaks overleed op 18 maart 1982. Ze werd op kerkhof Groenendaal op 23 maart 1982 begraven.

Anna Kwaks was een diepgelovig mens die doorging voor de sterke vrouw uit de bijbel en die haar moederschap ten volle waarmaakte, zo staat er op haar bidprentje te lezen.

*Botterblom: De naam Botterblom komt voort, zoals de kleindochter van de zus Marie van Sjaan van Hees uitlegde, van een carnavalsvereniging.Terug naar boven