Houben, mr.Frank [CdK]

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2003 Commissaris van de Koningin mr. Frank Houben
Econoom jazzliefhebber natuurmens bruggenbouwer aquarellist
Inhoud
curriculum vitae
berichten over afscheid
nevenfuncties
onderscheidingen
Boekje 'Over Houben'
========
Commissaris der koninigin Houben bij het bezoek van Beatrix aan de stad in 2004 met burgemeester Rombouts en een hofdame van de koningin.
 

Levensloop
Geboren *19 februari 1939 in ' s-Gravenhage
studies
1951-1957 Jezuïetencollege [Gymnasium] Zeist
Universiteit Nijmegen rechten doctoraal rechten in 1967
Dienstplicht: Intendance aansluitend, School reserveofificeren
1964-1965 lid arrondissmementskrijgsraad ' s-Hertogenbosch
1966-1967 studie Universiteit Pittsburgh [VS] Masters Degree in Public Administration
huwelijk met Monique van Lanschot, het echtpaar woont op het landgoed Wargashuyze in Vught [nabij landgoed de Steffenbberg van Jos de Koster]. Dit landgoed is in eigendom van het Brabants Landschap.
burgemeester
1968 Luyksgestel
1969 voorzitter Streekgewest Kempenland tot 1977
1971-1972 waarnemend burgemeester Vessem
1975-1977 voorzitter intergewestelijk orgaan Zuid-Oost Brabant
1977 burgemeester Etten-Leur [Economische Zaken]
1978 lid dagelijks bestuur stadsgewest Breda [Economische Zaken]
oprichter /pres.commissaris N. V. Regionaal Werkgelegenheids Instituut Breda
CvdK
22 april 1987: benoeming Commissaris der Koningin Noord-Brabant. Officieel afscheid september 2003.
nevenfuncties:
[zie ook hierboven 1978]
in burgemeesterstijd vervulde Houben vele regionale en nationaal .maatschappelijke functies : volksgezondheid, natuur, milieu en economie. Zoals bijv. voorzitter stichting woon-en leefcentrum gehandicapten.
1987 1988 pres. .commissaris PNEM,1993-1998 voorzitter Raad van beheer van AVR-Chemie Rotterdam, vooriztter Rijn-Scheldeoverleg, adviseur tav Vervoersregio /openbaar vervoer, adviseur commissie Toekomst Sociale Werkvoorziening, lid Commissie Toekomstige Organisatie Afvalverwerking [1996], advies aanpassing wetgeving ihkv Juridisering[1997], inbreng Evaluatierapport tbv Raad voor het Landelijk Gebied [1997-2000], lid besturu Nationaal Groenfonds, ,lid Raad van Toezicht en Advies van Nederland Distributieland [2002], bestuurslid Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie, voorzitter Brabant Medical School, voorzitter Telos Instituut [duurzaamheidsbalans/ kennisinstituut], lid Comité Nederlandse Antillen, voorzitter Commissarissenoverleg.
Onderscheidingen:
1991 Ridder Orde Nederlandse Leeuw
1995 Grootofficier Kroonorde van België
1994 Commandeur inde Orde van Verdienste van Republiek Polen
1994 Ad Perpetuam Rei Memoriam [provincie Poznan Polen]
1995 Honorary Professor University Nanjing China
2003 Brabantse Lanschapspenning
2003 Benelux Europaprijs
2003 Ereburger Brabant en ereburger 's-Hertogenbosch

===================== ============
Commissarisafscheid 27 september 2003
Vrijdagavond -27 september 2003- in de herrie van metalmusic en skaters van DB Surround betraden tal van hoge functionarissen TheateradParade waar het officiële afscheid plaatsvond van mr. Frank Houben de bijna-gepensioneerde commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Gezien werden naast Houbens voorganger Dries van Agt ook tal van ministers ex-staatssecretaris van Defensie Bram Stemerdink die in Den Bosch woont, provinciale functionarissen van bijv. universiteiten en tal van burgemeesters.

Tijdens de eveneens cultureel getinte avond die zich binnen de muren van de schouwburg afspeelde werd een klankbeeld over het leven/werk van de commissaris vertoond. De vertrekkende Houben ontving een boek over zichzelf waarin tijdgenoten een beeld geven van de hoogste provinciale bestuurder.
Commissarissenafscheid van Houben -[Nieuwsbrief Bastion Oranje, 29 augustus 2003]
In een besloten bijeenkomst nam commissaris van de Koningin mr. Frank Houben vrijdag 29 augustus 2003 afscheid van zijn collega’s en [oud-] commissarissen in de tijd waarin hij zelf commissaris was. Onder hen bevonden zich nagenoeg alle huidige commissarissen en oud-commissarissen onder meer Vonhoff [Groningen], Terlouw en Beelaerts van Blokland [Utrecht].

Afscheid commissaris Houben
De dag begon met een koffie in het Provinciehuis, daarna een rondvaart over de Binnendieze en een lunch in de voormalige Statenzaal in de Verwersstraat als afsluiting. Daar werd hem ook een cadeau aangeboden.
Houben neemt pas in september afscheid van de Provincie en op 28 september van genodigde relaties en publiek in TheateradParade.

Commissaris Frank Houben treedt na ruim 34 jaar besturen, waarvan ruim 15 jaar als commissaris, terug uit het openbare leven.
Commissaris Frank Houben treedt terug als bestuurder
-foto © paul kriele, 15 juli 1999.
 


 De open dag in het Provinciehuis - vandaag zondag 9 maart 2003- is de laatste voor de commissaris van de koningin Houben. Diens afscheid staat komend najaar gepand. Houben, die op 19 februari 1939 in Den Haag werd geboren werd al op 29-jarige leeftijd tot burgemeester van Luyksgestel benoemd.
Feitelijk is zijn pensioen in 2004 voorzien. Maar de commissaris maakt –meteen na de verkiezingen- plaats voor een opvolger.

Hoewel niet altijd zichtbaar had de sympathieke, soms timide lijkende bestuurder achter de schermen de touwtjes van het provinciebestuur meer in handen dan in eerste instantie werd ingeschat.
Na de opvallende en soms wat balorige Dries van Agt heeft Houben, die door vaders functie als commissaris in Maastricht opgroeide, in de voorbije vijftien jaar een geheel eigen stempel gezet op het provinciaal besturen en de invloed die daarvan uit gaat naar de samenleving. Op vele terreinen is de provincie zichtbaarder geworden wat duidelijk het streven van Houben was. De economische positie van Noord-Brabant is verstekt en op milieugebied neemt de provincie vaak een voorbeeldfunctie in.
Ook zijn relatie met het koningshuis heeft- met name voor Den Bosch- geen windeieren gelegd. Alleen al gelet op de koninklijke bezoeken die stad en provincie meemaakten: als eerste kwam Maximá naar Den Bosch en ook het Belgisch koningspaar deed Den Bosch aan.
Het blijft speculeren over diens opvolging, zeker gezien de provinciale verkiezingen die dinsdag 11 maart 2003 plaatsvinden.
====================
Boekje ' Over Houben'
Eind september 2003 verscheen rond het afscheid van de commissaris een boekje met interviews. Het is het afscheidsgeschenk van Provinciale Staten [zoals de inleiding daar noemt: Jan Melis, plv. voorztitter Provinciale Staten en Paul Rüpp, waarnemend cvdk].

In de inleiding staat:
In de zestienjarige bestuursperiode van Houben zijn 300.000 woningen gebouwd, steeg het areaal bedrijfsterrein van 11.500 naar 16.000 hectare, kreeg Brabant in totaal 1.000 000 arbeidsplaatsen/banen en is de werkloosheid fors gedaald.

Houben's intimi/vrienden

De personen die in de carrière van Houben voor hem veel hebben betekend zijn:
Antoon Vermeer landbouwer in Haaren en voorzitter van de ZLTO. Vermeer zegt tot slot dat de ambassadeursrol van Brabant in Brussel niet goed uit de verf is gekomen en onderwijs en innovatie nog onvoldoende op de kaart staan... Maar.. Houben blijft voor hem een stille diplomaat die veel weet te bereiken..!

Peter van Wijmen [Breda], voormalig advocaat, voormalig 2e Kamerlid [CDA] en staatsraadlid van de Raad van State. De bescheidneheid van Houben is een karakteristiek geworden, maar hij houdt toch erg van decorum. Van Wjmen vermoedt dat de commissaris zijn inpiratie niet bij de politici, maar eerder bij Moeder Theresa haalt..'.
Yvonne van Rooy, voormalig staatssecretaris EZ, voorzitter bestuurscollege KUB: vindt Houben klasse, bij crises komt hij op voor de mensen die in de problemen zitten. Van Rooy zegt nimmer geopteerd te hebben voor de positie van cvdk. 'Mooi dat May-Wegge- toch een vrouw!- het is geworden'. 

Piet de Kroon, directeur PON, voormalig lid Rekenkamer, zegt dat asielzoekers een thema is dat Houben na aan het hart ligt. Hij verkoos dat in zijn portefeuille te hebben. Houben kiest voor de minder sterken in de maatschappij!' Saillant voorbeeld is de dreigende transactie [door enkele rijkaards] rond De Steffenberg die moest voorkomen dat het een vluchtelingencentrum zou worden... De buurtgenoot Houben distantieerde zich ervan, aldus De Kroon. 
Camille Paulus advocaat, hoogleraar contractrecht [Brussel], burgemeester van Aartselaar, huidige gouverneur van Antwerpen. Paulus refereret aan de grensoverschrijdende visie van Houben en de ' natuurlijke affiniteit van beider provincies. 'Met Houben gaan we de komende vijf jaar vijftien topics aanpakken. Dat 'kaderverdrag' is een voornemen van Houben dat nog net voor zijn vertrek met de provincie Antwerpen werd afgesproken. 

Pieter van Geel, voormalig planoloog, gemeentesecretrais [Helmond], lid Pronvinciale Staten [CDA], gedeputeerde R.O., staatssecretaris Milieu in Kabinet Balkenende II. Over Houbens netwerk noemt Van Geel diens kontakten tot in de hoogste kringen, dat mede daardoor de reconstructiewet voor Brabant er door is gekomen. Houben stond op de bres voor de natuur en de kwetsbaren in de maatschappij, niet als manager of gedeputeerde, maar als mens.
Boven het interview met commissariszoon Cas de Quaij, lid Raad van Bestuur F.van Lanschot Bankiers, kamerheer van Koningin Beatrix, staat: de commissaris, weinig macht, veel invloed. De Quaij: Het zat Houben dwars dat de mens van lieverlee door de economie wordt geregeerd. Over Houbens grote aandachtsgebied -milieu- is de Quaij nog niet zo zeker dat het evenwicht tussen groen en stad in stand blijft.' 

Peter Swinkels, lid van de zesde generatie van het Brabantse biergeslacht, twijfelt eraan of de gekozen burgemeester of commissaris een goede stap is. Hij vreest bij zo'n systeem meer mediacratie dan democratie. De president-directeur van Bavaria vindt zich beslist geen politicus. 'Daar heb ik geen geduld voor.' 
Marjolijn Uitzinger, weduwe van de voormalig Tilburgs burgemeester, wijlen Gerrit Brokx, journaliste, politiek verslaggever, zegt diplomatisch in Houben niet het prototype van een Brabander te herkennen. Dat hij niet polariseert en de zaak op de spits drijft past bij de Brabantse manier van politiek bedrijven. Juist zijn ingetogen en bedachtzame manier van optreden maken hem nog geen Brabander, die zijn meestal wat ronder . .'. 

mgr. Jan Bluyssen: in functioneel opzicht geen tijdgenoot van Houben, maar ondanks zijn Nijmeegse geboortegrond voelt Bluyssen toch verwantschap met de commissaris die hem onregelmatig bezocht voor advies en om zo wat bij te praten. Een thema dat Bluyssen nog steeds beroert is de [on-]bereikbaarheid van de jeugd. Dat haalt hij aan als gemeenschappelijk [kerk en politiek] vraagstuk. Bluyssen die niet omziet in wrok, hoopt nog steeds dat '... we niet helemaal in de verloedering geraken..'

Tony van der Meulen hoofdredacteur Brabants Dagblad ziet Houben als de man die aan ongelooflijk veel touwtjes trekt, wiens vormelijkheid [een keer in manchester broek gezien] spreekwoordelijk is.. en die duurzaamheid tot een politiek issue wist te maken. In zijn tijd is de slechte verhouding tussen de grote Brabantse steden, mede door Brokx aangewakkerd, op een intelligente manier door Houben gekeerd.
Nellie Jacobs, voormalig CDA-raadslid, wethouder [Deurne], gedeputeerde en laatselijk burgemwester van Mierlo beziet de tijd van Houben als een omslag van een agrarisch naar een verstedelijkte provincie. In deze metamorfose raakten boer en stedeling ervan doordrongen dat ze elkaar nodig hebben.Het is een harmonie waar Houben zo op gesteld is. Anderzijds noemt Jacobs hem een bestuurder die wars is van gedraai en onoprechtheid, een man die ook een hekel heeft aan lomp gedrag.

Jacques Joordens voormalig kabinetschef van verschillende Ministers en laatstelijk kabinetchef van de cvdk in Den Bosch, ziet een politisering van het ambt van burgemeester, odfwel van carrièrejagers naar politici [wethouders].  
Houben is een bestuurder die de lat erg hoog legde: creatief, vasthoudend en integer, maar beslist geen heilige. Vanwege de relatie tussen een magistraat en zijn adviseur gaat Joordens daar niet verder op door... .

Johan Stekelenburg, voormalig FNV-voorzitter en tot aan zijn dood burgemeester van Tilburg, stipt in de reeks plussen en minnen de - al eerder genoemde - duurzaamheidsgedachte van Houben aan. Minder positief is Stekelenburg over de financieel/economische positie van de provincie: 'Bekaaid kwam Brabant er -door een gebrek aan gezamenlijke strategie - vanaf met het binnenhalen van rijksgelden. Daar hebben we met zijn allen te laat werk van gemaakt..'.
Thom Enneking, voormalig huisarts [Etten Leur], vindt zijn vriend eerder mystiek in zijn uitstraling dan charismatisch. Het is een man met een groot communicerend vermogen die een grote sociale betrokkenheid toont. Houben heeft geprononceerde ideeën, al loopt hij er niet mee te koop.'

Als laatste in de reeks geïnterviewden staat 'de bestuurdersvrouw' Monique Van Lanschot: 'Ik ben geen verlengstuk van Frank, maar sta zij aan zij met de man van wie ik -ook na 35 jaar- weet dat ie getrouwd is met mij en niet met zijn werk.'
Dat de zwakkeren in de maatschappij meer dan zijn gewone aandacht hebben, blijkt uit een anecdote. Op een dag dat er bij een allochtoon in de buurt de ruiten waren ingegooid, ging mijn man er de volgende dag op bezoek. Alsof hij zich persoonlijk wilde verontschuldigen wat de Nederlanders die man hadden aangedaan. 
Monique ziet het niet als een gemis dat zij niet meer op de eerste rij zitten. We zullen ons op een andere wijze maatschappelijk toch weer engageren. En in de kerk zaten we toch altijd al op de achterste bank.. ..Dat blijft een Brabantse kerk, want, zo zegt Monique: 'Brabant is ons dierbaar. Hier voelen we ons thuis.'
Interviews Hans Horsten. Uitgave: Biblo/Van Gerwen/september 2003Terug naar boven