Terugkeer El Toro in Arena

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2002 | Gewijzigd op: 18-06-2012
Op 18 april 2002 keerde  El Toro terug in Den Bosch. In de zomer van 2000 was er een opvallende exposiie in de stad met beelden van de Spaanse kunstenaar Juan Ripollès. El Toro maakte daar deel van uit. Den Bosch en ook Uden kochten een beeld van Ripollès aan.

De onthulling door wethouder Elly de Jonge die assistentie kreeg van de Spaanse kunstenaar Juan Ripollès. El Toro in de ' Colonade' ofwel de toegang naar de Arena. 
foto' s © gerard monté, 18 april 2002.


Wethouder Elly de Jonge van cultuur ontulde met het wegnemen van een rode lap El Toro. Dit kunstwerk van Juan Ripollès, staat bij de ingang van de Arena en is aangeboden door de gemeente, Galerie Hüstegge en Multi Vastgoed.

Van deze Spaanse kunstenaar stonden twee jaar geleden ook al een aantal beelden verspreid in de binnenstad. Dat was bgv 30 jaar galerie Hüstegge met Ria Meijer–de Weijer als initiatiefneemster die vanmiddag ook aanwezig was.‘Voor de stad en de beleving van mensen is kunst onontbeerlijk, ‘ aldus De Jonge die in het Spaans ook sprak tegen van een ongeluk weer herstelde Ripolllès die zij bedankte voor zijn –onorthodoxe- manier van werken. Kunst is kwetsbaar zo bleek twee jaar geleden, maar we hebben het toch aangedurfd, aldus de wethouder. Immers Lucebert zei al alle kunst is weerloos.
De toespraak door wethouder Elly de Jonge met een paar woorden Spaans [richting Juan Ripollès[m]}, Ria Meier-de Weijer [Hüstegge] en rechts Rien van Rosmalen.
foto' s © gerard monté, 18 april 2002.
Kunstenaar en wethouder poseren bij het bronzen beeld aangeboden door William Properties en Multi Vastgoed die de Arena heeft ontwikkeld.

 

In wat Spaans getinte woorden zegde de wethouder van Cultuur Elly de Jonge Juan Ripollès dank. De kunstenaar gekleed in zijn karakteristieke witte pak met bontcape en steevast spelend met een strootje in de mond ,knikte vriendelijk en onderhield zich na afloop nog even met de wethouder.
Bij de onthulling waren ook een vertegenwoordiger van Multi Vastgoed die de nieuwe invulling van het Burg. Loeffplein ontwikkelde en enkele sectorhoofden van de gemeente onder wie Willem van der Made en Rien van Rosmalen aanwezig.
Na de onthulling bij de Arena dronk het gezelschap op uitnodiging van wethouder Elly de Jonge in museum Het Kruithuis een borrel.


Juan Ripollès mevrouw Ria Meijer-deWeijer en Rien van Rosmalen [gemeente] onderweg naar Het kruithuis voor een borrel .

foto © gerard monté, 18 april 2002.
 
de historie
De bronzen stier van Ripollès keerde al in de zomer van 2001 terug dankzij een sponsoring en een bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch en William Properties en Multi Vast Goed. Maar door bouwwerkzaamheden rond het Burg. Loeffplein verdwenen de fonteinen en de stier tijdelijk van het toneel. De waarde van het beeld wordt geschat op 65.000 euro/ 147.000 gulden. Mede dankzij Galerie Hüsstege en de genoemde projectontwikkelaars heeft het beeld een plaatsje in de stad gekregen.  

Kunstenaar Juan Ripollès en een van zijn creaties  keren binnenkort terug op het Burg. Loeffplein, exacter gezegd op de Colonade. De kunstenaar om zijn beeld te onthullen en de stier om er een blijvend teken te zijn. Kunstenaar bij zijn totem in de Verwersstraat.
foto's © gerard monté, 23 juni 2000.

El Toro
De bronzen stier van Ripollés die zomer 2001 terugkeert dankzij een sponsoring en een bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch en Multi Vast Goed. Zijn nieuwe positie wordt de ingang van de Arena.
Het beeld is 147.000 gulden waard, maar dat heeft de gemeente er niet voor betaald. zie noot El Toro onderin
De Spaanse kunstenaar/beeldhouwer Juan Ripollès is donderdag 18 april 2002 in Den Bosch om er zijn creatie te onthullen. De stier, twee jaar geleden een van de beelden die de stad sierde, keert definitief terug. Op de toegang van de Arena, ofwel de Coronade, zal El Toro een plaats krijgen.
De beeldententoonstelling in de zomer van 2000 was een bijzondere manifestatie bij gelegenheid van 30 jaar Galerie Hüstegge in de Verwersstraat. Verspreid langs de Zuidwal, Stationsweg, Markt, Burg. Loefplein, Kerkplein en Parade stonden een 14-tal beelden van de Spaanse kunstenaar. 
Door vandalisme kwam er in september 2000 een vroegtijdig eind aan de expositie. Maar inmiddels zijn de beelden in Singapore en Majorca geweest en gaan momenteel voor een expositie op reis naar de VS. 
Noot:'symbolische stier' Voor degenen die de historie zijn ontgaan aanvankelijk was het de bedoeling in de Arena het zgn. Laatse Oordeelspel te plaatsen. Rondom die procedure ontstond nogal veel commotie voortkomend uit technische aspecten [authentieke of eigentijdse restauratie] rn veiligheidsaspecten van een kostbaar uurwerk dat ooit in de St.Jan [Noordertransept] heeft gehangen.
Financiële complicaties [het was bedoeld als cadeau van de projectontwikkelaar Multi Vastgoed aan de stad] gooiden ook roet in het eten. Het cadeau was begroot op 150.000 gulden.
Kortom die factoren en de ondersteuning van klokkengieterij Eijsbouts die overigens verviel, traineerden de restauratie/reconstructie.
Met de plaatsing van ' een stier in een Arena' is uiteindelijk de oplossing voor deze verwikkelingen gevonden. Het is bijna een symbolische oplossing, zoals het beeld 'de Muze en de stier' bij het Casino-van-toen [nu Theater ad Parade] ook symbolisch is voor de ' strijd' tussen de afdeling Cultuur en de theaterdirectie.


deel 2. Galerie Hüsstege 30 jaar
Galerie Hüsstege in teken Jeroen Bosch
Ook Galerie Hüsstege in de Verwersstraat sluit aan bij de Jeroen Boschrage. Zondag 24 juni 2001 opent de tentoonstelling met kunstwerken geïnspireerd op de 'Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch.
Vijftig kunstenaars hebben zich uitgeleefd op dat drieluik. Onder hen zijn behalve Juan Ripollés, de keramiste Eveline van de Griend, Jos van Uijtregt, Ies Schute en fotograaf Kees van den Boogaart, allen Bosschenaren. 
Tegelijk met de expo geeft Hüsstege een catalogus uit.
Om een beetje aan te sluiten op de 'Tuin van Bosch' is de galerie ingericht als een tuin.

Dertig jaar Hüsstege [zomer 2000]
Galerie Hüsstege in de Verwersstraat vierde vorig jaar zomer het dertig jarig bestaan Behalve met een vernissage [25-6-2000] en een beelden tentoonstelling, verscheen er ook een boek rond 30 jaar Hüsstege.
Op pleinen, de Stationsweg en aan de Zuidwal vielen enkele maanden lang de aldaar geplaatste, opvallende en kleurrijke beelden van Juan Ripollés op. Zodanig dat vandalen er aanleiding in zagen er enkelen te vernielen of omver t e halen, zoals Toro '98.
Eind september 2000 zijn de veertien beelden weggehaald. Het zag er ineens grijs uit in de stad. Maar gelukkig keren er drie terug, waarvan een- Toro '98 - zelfs in het Bossche centrum. Dankzij een gift van Multi Vastgoed en de gemeente -die er aan mee betaalt- krijgt de Arena [gebouwd door Multi Vastgoed] er een macho- getinte aankleding bij.

Udense aankopen

Ook teruggekeerd van weggeweest, maar dan in Uden, is Perspedida, het beeld dat in de zomer van 2000 op de Stationsweg nabij de Draak heeft gestaan.
In Uden zijn dit voorjaar [2001] twee beelden van Ripollés geplaatst. Ze zijn een geschenk van de rijke zakenman Van de Heijden aan de gemeente Uden.

Ook een beeld dat Uden van Ripollès aankocht. Ripollés' beeld Perspedida dit keer gefotografeerd in Uden.
-foto's © gerard monté, 30 mei 2001.Links boven 'Bienvenida' is de titel van dit kunstwerk.
Rechts: 'Mujer del lazo', een beeld dat in augustus werd neergehaald. Dat incident deed de Galerie besluiten alle kunstwerken weg te halen.
Links Ook een kunstwerk dat werd onthoofd. Het stond op een rondeel op de Zuidwal.  Ripollès in gesprek met een tv-ploeg. Rchts [in rood] mevrouw Meijer.
-foto © gerard monté, 21 juni 2000.

foto's © gerard monté, 23 juni 2000.

 


Het linker beeld op het Kerkpleintje werd in de maand augustus 2000 omver gehaald. Dat was voor de directie van de galerie de druppel -van emotie en ergernis- die de emmer deed overlopen. Toen werd besloten om de beelden zo spoedig mogelijk weg te halen. Dat gebeurde pas begin september 2000.

Equilibrista en Ripollino[ l] en Mujer Tumbada [r] op Bastion Oranje. foto's © gerard monté, 30 mei 2001

Hierboven de objecten aan de Zuidwal op Bastion Oranje: 'Equilibrista en Ripollino' en rechts de kunstenaar Juan Ripollés met wethouder Rottier bij 'Mujer Tumbada' [de 'Buitelende moeder'].

foto © gerard monté, 21 juni 2000.
 
Twee opvallende eyecatchers van Juan Ripollés op de Stationsweg Futbulista [rechts] en EVA[links].

Hier boven de objecten op de Stationsweg waarvan Futbolista tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal sterk de aandacht trok.  
Op zondag 24 juni 2000 vond de vernissage plaats in de galerie aan de Verwersstraat. De galeriehoudsters Majke Knapen-Hüsstege en haar moeder Ria Weijer-de Meijer zij de gastvrouwen die middag.


 
Links boven: Ria Meijer-de Weijer [in het midden] luisterend naar de wethouder Ruud Rottier en rechts Majke van der Knaap-Hüsstege [rechts] tijdens haar welkomstwoord bij 'Dertig jaar galerie Hüsstege. 

foto © gerard monté, 25 juni 2000.
 
Aan de jubileumuitgave [juni 2000] werkten ruim vijftig relaties en kunstenaars mee, onder wie Juan Ripollés,Fons Bemelmans, Jan d de Beus, Karel Goudsblom, Geert Koevoets, Werner Moonen, Anneke Schat, Tomás Vilmos Kovács, E.Dodeigne, R.E.Gillet, János, Henk van Putten en Ramon Ottenhof.

Op de Parade 'Mujer de la Peineta'. ofwel 'de opgemaakte moeder'.

foto's © gerard monté, 21 juni 2000.
 

De kunstenaar kwam ook zelf enkele malen naar Den Bosch, maar in augustus 2000 raakte hij over de stad, die hij eerst zo de hemel had in geprezen om zijn gemoedelijkheid en acceptatie voor de kunst, teleurgesteld.

Terug naar boven