Galerie Hüsstegge

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-07-2007 Deze pagina is in de zomer van 2000 aangemaakt bij gelegenheid van dertig jaar Galerie Hüsstege, maar inmiddels aangevuld met de onthulling van El Toro. Dat gebeurde op 18 april 2002 in aanwezigheid van de kunstenaar Juan Ripollès.

Kunstvlag mag blijven hangen 19 juli 2007
Zomerexpositie 13 juni 2007
Terugkeer El Toro den bosch, 18 april 2002
2e deel

Galerie Hüsstege 30 jaar den bosch 24 juni 2001.
------------------------------------------
Kunstvlag mag blijven hangen, 19 juli 2007.
Na een verbod van een bureaucratische ambtenaar kan alsnog - door tussenkomst van burgemeester Rombouts de kunstvlag bij Galerie Hüsstege in de Verwerstraat blijven hangen. Rombouts heeft blijkbaar de ideeën die voortkomen uit 'de creatieve piramide', toegepast. Daarin wordt over onder meer kunstenaars, schrijvers en uitgevers de loftrompet afgestoken omdat die bijdragen aan het culturele/economische klimaat van de stad... .
De nationale driekleur, die vanwege de zomerexpositie, is veranderd in een kledinggstuk in jeans en met blote navel.. - foto's © paul kriele, 19 juli 2007.


 

Zomerexpositie Galerie Hüsstege, 13 juni 2007.

Vanaf 24 juni 2007 presenteert Galerie Hüsstege een reeks kunstenaars onder de titel Zomertentoonstelling. De expositie gebeurt in samenwerking met Galerie Arti Capelli.

De veelzijdige expositie heeft als inbreng werken van: Riere i Aragó, Matteo Basilé, Djawid Borower, Barbara Broekman, Eugène Dodeigne, Willum Geerts, Mitsy Groenendijk, Barend van Hoek, JCJ vanderheyden, Sabi van Hemert, Cone en Gussje Kaayk, Peter Kempff, Lu Luo, Jan van Munster, Cole Morgan, Ted Noten, Tineke Schuurmans, Margriet Smulfers, Hannek Treffers, Reinoud van Vught, Jaap de Vries en Zhuang Hong Yi.

De publiekstrekker in Galerie Hüsstege die de zomertentoonstelling ondersteunt. Het ontwerp is van de kunstenaar Karel Goudsbloem ism Albert Mantje. De titel luidt: 9.8

foto © paul kriele, 13 juni 2007.
 

Terugkeer El Toro  18 april 2002. 

De onthulling door wethouder Elly de Jonge die assistentie kreeg van de Spaanse kunstenaar Juan Ripollès.

foto' s © gerard monté, 18 april 2002.
 

El Toro in de ' Colonade' ofwel de toegang naar de Arena.

foto' s © gerard monté, 18 april 2002.
 

Stier van Ripolles onthuld, 18 april 2002.
Wethouder Elly de Jonge van cultuur ontulde met het wegnemen van een rode lap El Toro. Dit kunstwerk van Juan Ripollès, staat bij de ingang van de Arena en is aangeboden door de gemeente, Galerie Hüstegge en Multi Vastgoed. Van deze Spaanse kunstenaar stonden twee jaar geleden ook al een aantal beelden verspreid in de binnenstad. Dat was bgv 30 jaar galerie Hüstegge met Ria Meijer–de Weijer als initiatiefneemster die vanmiddag ook aanwezig was.

‘Voor de stad en de beleving van mensen is kunst onontbeerlijk, ‘ aldus De Jonge die in het Spaans ook sprak tegen van een ongeluk weer herstelde Ripollles die zij bedankte voor zijn –onorthodoxe- manier van werken. Kunst is kwetsbaar zo bleek twee jaar geleden, maar we hebben het toch aangedurfd, aldus de wethouder. Immers Lucebert zei al alle kunst is weerloos.

Het moment van de toespraak door de wethouder De Jongen met een paar woorden Spaans {richting Juan Ripolès[l]}, Ria Meier-de Weijer [Hüstegge] en rechts Rien van Rosmalen. De kunstenaar en wethouder poseren bij het bronzen beeld aangeboden door William Properties en Multi Vastgoed die de Arena heeft ontwikkeld.
Links: Juan Ripollès en Ria Meijer-deWeijer en Rien van Rosmalen [gemeente] onderweg naar Het Kuithuis voor een borrel.


-foto © gerard monté, 18 april 2002.
 
   

In wat Spaans getinte woorden zegde de wethouder van Cultuur Elly de Jonge Juan Ripollès dank. De kunstenaar gekleed in zijn karakteristieke witte pak met bontcape en steevast spelend met een strootje in de mond ,knikte vriendelijk en onderhield zich na afloop nog even met de wethouder.
Bij de onthulling waren ook een vertegenwoordiger van Multi Vastgoed die de nieuwe invulling van het Burg. Loeffplein ontwikkelde en enkele sectorhoofden van de gemeente onder wie Willem van der Made en Rien van Rosmalen aanwezig.
Na de onthulling bij de Arena dronk het gezelschap op uitnodiging van wethouder Elly de Jonge in museum Het Kruithuis een borrel.

de historie
De bronzen stier van Ripollès keerde al in de zomer van 2001 terug dankzij een sponsoring en een bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch en William Properties en Multi Vast Goed. Maar door bouwwerkzaamheden rond het Burg. Loeffplein verdwenen de fonteinen en de stier tijdelijk van het toneel. De waarde van het beeld wordt geschat op 65.000 euro/ 147.000 gulden. Mede dankzij Galerie Hüsstege en de genoemde projectontwikkelaars heeft het beeld een plaatsje in de stad gekregen.

De maker Juan Ripollès en rechts een van zijn creaties: El Toro.
Beiden keren binnenkort terug op het Burg. Loeffplein, exacter gezegd op de Colonade. De kunstenaar om zijn beeld te onthullen en de stier om er een blijvend teken te zijn.
foto's ©gerard monté, 23 juni 2000.
 

El Toro
De bronzen stier van Ripollés die zomer 2001 terugkeert dankzij een sponsoring en een bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch en Multi Vast Goed. Zijn nieuwe positie wordt de ingang van de Arena.
Het beeld is 147.000 gulden waard, maar dat heeft de gemeente er niet voor betaald. zie noot El Toro onderin


El Toro terug in de Arena.

foto © gerard monté, 23 juni  2000.

De Spaanse kunstenaar/beeldhouwer Juan Ripollès is donderdag 18 april 2002 in Den Bosch om er zijn creatie te onthullen. De stier, twee jaar geleden een van de beelden die de stad sierde, keert definitief terug. Op de toegang van de Arena, ofwel de Coronade, zal El Toro een plaats krijgen.
De beeldententoonstelling in de zomer van 2000 was een bijzondere manifestatie bij gelegenheid van 30 jaar Galerie Hüstegge in de Verwersstraat. Verspreid langs de Zuidwal, Stationsweg, Markt, Burg. Loefplein, Kerkplein en Parade stonden een 14-tal beelden van de Spaanse kunstenaar.
Door vandalisme kwam er in september 2000 een vroegtijdig eind aan de expositie. Maar inmiddels zijn de beelden in Singapore en Majorca geweest en gaan momenteel voor een expositie op reis naar de VS.

Noot:'symbolische stier' Voor degenen die de historie zijn ontgaan aanvankelijk was het de bedoeling in de Arena het zgn. Laatse Oordeelspel te plaatsen. Rondom die procedure ontstond nogal veel commotie voortkomend uit technische aspecten [authentieke of eigentijdse restauratie] rn veiligheidsaspecten van een kostbaar uurwerk dat ooit in de St.Jan [Noordertransept] heeft gehangen.
Financiële complicaties [het was bedoeld als cadeau van de projectontwikkelaar Multi Vastgoed aan de stad] gooiden ook roet in het eten. Het cadeau was begroot op 150.000 gulden.
Kortom die factoren en de ondersteuning van klokkengieterij Eijsbouts die overigens verviel, traineerden de restauratie/reconstructie.
Met de plaatsing van ' een stier in een Arena' is uiteindelijk de oplossing voor deze verwikkelingen gevonden. Het is bijna een symbolische oplossing, zoals het beeld 'de Muze en de stier' bij het Casino-van-toen [nu Theater ad Parade] ook symbolisch is voor de ' strijd' tussen de afdeling Cultuur en de theaterdirectie.

deel 2. Galerie Hüsstege 30 jaar

Galerie Hüsstege in teken Jeroen Bosch

Ook Galerie Hüsstege in de Verwersstraat sluit aan bij de Jeroen Boschrage. Zondag 24 juni 2001 opent de tentoonstelling met kunstwerken geïnspireerd op de 'Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch.
Vijftig kunstenaars hebben zich uitgeleefd op dat drieluik. Onder hen zijn behalve Juan Ripollés, de keramiste Eveline van de Griend, Jos van Uijtregt, Ies Schute en fotograaf Kees van den Boogaart, allen Bosschenaren.
Tegelijk met de expo geeft Hüsstege een catalogus uit.
Om een beetje aan te sluiten op de 'Tuin van Bosch' is de galerie ingericht als een tuin.

Dertig jaar Hüsstege [zomer 2000]

Galerie Hüsstege in de Verwersstraat vierde vorig jaar zomer het dertig jarig bestaan Behalve met een vernissage [25-6-2000] en een beelden tentoonstelling, verscheen er ook een boek rond 30 jaar Hüsstege.
Op pleinen, de Stationsweg en aan de Zuidwal vielen enkele maanden lang de aldaar geplaatste, opvallende en kleurrijke beelden van Juan Ripollés op. Zodanig dat vandalen er aanleiding in zagen er enkelen te vernielen of omver t e halen, zoals Toro '98.

Eind september 2000 zijn de veertien beelden weggehaald. Het zag er ineens grijs uit in de stad. Maar gelukkig keren er drie terug, waarvan een- Toro '98 - zelfs in het Bossche centrum. Dankzij een gift van Multi Vastgoed en de gemeente -die er aan mee betaalt- krijgt de Arena [gebouwd door Multi Vastgoed] er een macho- getinte aankleding bij.


Ripollés' beeld Perspedida dit keer gefotografeerd in Uden. foto's © gerard monté, 30 mei 2001.
Links 'Mujer del lazo', een beeld dat in augustus werd neergehaald. Dat incident deed de Galerie besluiten alle kunstwerken weg te halen.
'Bienvenida' is de titel van dit kunstwerk.
foto's © gerard monté, 23 juni 2000.

Foto hierboven: Ook terug gekeerd van weggeweest, maar dan in Uden, is Perspedida, het beeld dat in de zomer van 2000 op de Stationsweg nabij de Draak heeft gestaan.
In Uden zijn dit voorjaar [2001] twee beelden van Ripollés geplaatst. Ze zijn een geschenk van de rijke zakenman Van de Heijden aan de gemeente Uden.

Het beeld Mujer del Lazo'op het Kerkpleintje werd in de maand augustus 2000 omver gehaald. Dat was voor de directie van de galerie de druppel -van emotie en ergernis- die de emmer deed overlopen. Toen werd besloten om de beelden zo spoedig mogelijk weg te halen. Dat gebeurde pas begin september 2000.


Equilibrista op Bastion Oranje  Hier boven Futbolista die tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal sterk de aandacht trok. 
.
EVA op de Stationsweg.
foto's © gerard monté, 30 mei en 3 juli 2001
 
en een kunstwerk in Uden .


Objecten aan de Zuidwal op Bastion Oranje
Mujer Volantes op de Parade.

foto © gerard monté,  21 juni 2000.
 
De kunstenaar Juan Ripollés in wit pak met wethouder Rottier bij 'Mujer Tumbada' [de 'Buitelende moeder'].Sprekend over mogelijk herstel van het omgehaalde beeld.
 
Perspedida op de Stationsweg [betekent Afscheid].
foto © gerard monté, 21 juni 2000.
 
 

Op zondag 24 juni 2000 vond de vernissage plaats in de galerie aan de Verwersstraat. De galeriehoudsters Majke Knapen- en haar moeder Ria Weijer-de Meijer zij de gastvrouwen die middag.

Links Ria Meijer-de Weijer [in het midden] luisterend naar de wethouder Ruud Rottier .
Rechts Majke van der Knaap-Hüsstege [rechts] tijdens haar welkomstwoord bij 'Dertig jaar galerie Hüsstege.

 
foto © gerard monté, 25 juni 2000.
 

Aan de jubileumuitgave [juni 2000] werkten ruim vijftig relaties en kunstenaars mee, onder wie Juan Ripollés,Fons Bemelmans, Jan d de Beus, Karel Goudsblom, Geert Koevoets, Werner Moonen, Anneke Schat, Tomás Vilmos Kovács, E.Dodeigne, R.E.Gillet, János, Henk van Putten en Ramon Ottenhof.

De kunstenaar kwam ook zelf enkele malen naar Den Bosch, maar in augustus 2000 raakte hij over de stad, die hij eerst zo de hemel had in geprezen om zijn gemoedelijkheid en acceptatie voor de kunst, teleurgesteld.

De Spanjaard Juan Ripollés voor zijn totem in de Verwersstraat.

foto © gerard monté, 21 juni 2000.

 Terug naar boven