Knippenberg drs. Willy

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2006 Willy Knippenberg [1910-2005]
Willy Knippenberg overleden 2 januari 2006
In Memoriam Museum Religieuze Kunst 2 januari 2006
Willy Knippenberg 70 jaar priester 14 juni 2005
Knippenberg kort

Portret Willy Knippenberg door Theo Verbunt.
 

In memoriam Willy Knippenberg: bescheiden, bevlogen en belezen 2 januari 2006.
Zaterdag op oudejaarsdag is de priester, docent Willy Knippenberg op 95-jarige leeftijd overleden. De bejaarde Knippenberg leidde in een Nijmeegs rustoord dan wel een teruggetrokken leven, maar als voormalig docent, historicus, auteur en iemand die wel 1200 lezingen op zijn naam heeft staan, staat de bescheiden en even bijzondere Helmonder, als een persoonlijkheid in het geheugen van velen gegrift.
Zijn kennis over de [religieuze] volksaard, de klassieken en biologie gaf hij op tal van wijzen door: via vertellingen en lezingen en door publicaties. Met name zijn liefhebberij in de biologie heeft hij rond het seminarie Beekvliet, waar hij les gaf, tot ontplooiing kunnen brengen. Een natuurkundig museum is daar een van zijn producten van. En die 'klassieken' was een door de bisschop [mgr.Diepen] opgelegde studie, liever had hij voor geschiedenis gekozen.
Ook zijn collectie devotionalia, waarover hij uren vertelde [1200 lezingen], is vermaard. Knippenberg inventariseerde intussen ook nog de kunstbezit van het Bossche bisdom dat van de zolder van het Bisschoppelijk Paleis terecht kwam in Uden, waar het uitgroeide tot een volwaardig Bisschoppelijk Museum.

Voor zijn verdiensten werd de populaire wetenschapper, die velen wist te inspireren, geëerd met een koninklijke onderscheiding [Ridder in de Orde van Oranje Nassau/1971] en in 1978 ontving hij de Cultuurprijs van Noord-Brabant en in 1985 reikte prins Bernhard hem de Zilveren Anjer uit.
Knippenberg, die de afgelopen zomer [27 juni] nog zijn 70-jarig priesterschap herdacht, wordt zaterdagmorgen 7 januari 2006/11.00 uur, na een uitvaartmis in de St. Cathrien, op het kerkhof Groenendaal in Orthen begraven.

In memoriam Museum Religieuze Kunst Uden 2 januari 2006.
Mijnheer Knippenberg werd op handen gedragen. Bij eenieder stond hij in hoog aanzien. Hij bezat een erudiete bescheidenheid waarmee hij aanzette tot verwondering en onderzoek. Een ware magister, die het beste bij anderen naar boven wist te toveren. Een woordkunstenaar die schijnbaar zonder boeken kon spelen met lichtbeelden. Tijdens zijn talrijke lezingen wist hij duizenden te ontroeren, te boeien.
Een zeer belezen academicus met een grote liefde tot de natuur en respect voor volkscultuur en volksdevotie.
Een aimabele spoorzoeker, ook naar zichzelf en immer kritisch naar zijn rol binnen Gods Schepping.
Een Brabantse Franciscus. Het Museum Religieuze Kunst verliest in hem een grote en zeer betrokken vriend en adviseur.
Bestuur en medewerkers,

De bijna 90-jarige Willy Knippenberg.

foto © paul kriele 26 januari 1989.


Willy Knippenberg 70 jaar priester
14 juni 2005.
Morgen -15 juni 2005- is het 70 jaar geleden dat drs. Willy Knippenberg in de Sint Jan tot priester werd gewijd. Knippenberg werd in op 15 november 1910 in Helmond geboren.
Na zijn priesterwijding in de Bossche Sint Jan [15 juni 1935] moest hij van de toenmalige bisschop Diepen klassieke talen gaan studeren. Maar liever had hij voor Nederlands of geschiedenis gekozen. Behalve in de klassieken heeft Knippenberg ook in biologie lesgegeven aan het seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel. Dat is begin jaren 70 veranderd in een 'open' gymnasium.
In en rond Beekvliet heeft hij zijn liefhebberij voor de natuur tot ontplooiing kunnen brengen. Z ijn belangstelling voor de natuur uitte zich onder meer in een verzameling vlinders die hij zelf 's nachts ving. Vanuit die verzameling richtte hij een natuurkundig museum op.

Knippenbergs verdiensten liggen op het educatieve vlak, als publicist en als verzamelaar. Van hem zijn meer dan 800 artikelen bekend. Ook zijn collectie devotionalia, waarover hij in 1200 lezingen uren vertelde, is vermaard.

Knippenberg inventariseerde intussen ook nog het kunstbezit van het Bossche bisdom, dat - in oorsprong - van de zolder van het Bisschoppelijk Paleis terecht kwam in Uden, waar het uitgroeide tot een volwaardig Bisschoppelijk Museum. Dat was in zijn werkzame leven. Maar sedert december 2004 rust de 94-jarige in het bejaardenhuis voor priesters Berchmanianum in Nijmegen.

Voor zijn verdiensten werd de priesterjubilaris in 1971 geëerd met een koninklijke onderscheiding [Ridder in de Orde van Oranje Nassau] en in 1978 ontving hij de Cultuurprijs van Noord-Brabant en in 1985 reikte prins Bernhard hem de Zilveren Anjer uit. Het priesterjubileum van Knippenberg wordt op 27 juni 2005 in Nijmegen gevierd.
Knippenberg kort
Willy Knippenberg is geboren in Helmond op 15 november 1910 als zoon van een doctor in de Geschiedenis en de Nederlandse taal.
Vader Knippenberg werd kort na de eeuwwisseling van 1900 naar Brabant geroepen waar hij, eerst in Waalwijk en vervolgens in Helmond, een katholieke school oprichtte. Het gezin bestond uit 4 jongens en 5 meisjes.
'Het was een zeer gelovige familie met een sterke onderwijstraditie. Vader had als liefhebberij dieren en was geïnteresseerd in volkskunde. Dat is wellicht de verklaring voor mijn latere hobbies geweest.'
Willy werd in 1935 tot priester gewijd. Ook een van zijn zussen trad in het klooster bij de Dominicanessen. 'In de keuze van mijn studie werd ik geïnspireerd door Bertje van Hagen, een sociaal priester en buitengewoon heilige pastoor, die hele goeie kapelaans naast zich had. Hun uitstraling is van grote invloed geweest dat ik koos voor het seminarie, hoewel mijn ouders falikant tegen waren.

Knippenberg heeft na zijn studies op het klein-seminarie Beekvliet en grootseminarie Haaren, als docent zijn hele werkzame leven 'op gymnasium Beekvliet' gedoceerd.
'Op het klein seminarie was ik een van de goeien en zoals je weet de beste van de klas zitten nu eenmaal achterin. Als de lessen te saai waren nam ik uit de bibliotheek van die kleine boekjes mee die ik in één keer uitlas.'
Daarnaast zag hij kans een collectie devotionalia en vlinders te verzamelen. Bovendien maakte hij tal van notities en gaf tientallen lezingen. 'Wat ik ontdekt heb wil ik ook vastleggen. Dat doe ik omdat alles zo tijdelijk is . In het leven is het nu eenmaal zo dat als je oud word je volop kansen hebt.'

In mijn vroege studiejaren op de het gymnasium was ik al een groot liefhebber van dieren en insecten. In een schoongemaakt inktpotje zat altijd wel iets: in het voorjaar een meikever, zomers een vlinder en 's winters wat spinnen of zo, die ik buiten op de court had gevangen.De botanische tuin van Beekvliet was voor mij het paradijs. Er bleef ook nog tijd over voor het koor. Nergens heb ik zulke feestelijke vieringen meegemaakt dan op het seminarie. Aan de heilkigendagen bewaar ik dan ook de meest prettige herinneringen.In 1935 ben ik in opdracht van de toenmalige bisschop mgr. Diepen in Nijmegen klassieke talen gaan studeren. Liever had ik Nederlands en Geschiedenis gedaan, maar het bisdom zag in mij een latere docent voor de priesteropleidingen.'
Museum voor Religieuze Kunst


Museum voor Religieuze Kunst
Knippenberg geldt als de initiaitiefnemer van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. In de tijd van mgr. Mutsaerts als bisschop van Den Bosch liet Knippenberg schilderijen, kerkelijke voorwerpen en manuscripten, die op de zolders van het bisscoppelijk paleis aan de Parade lagen, ovebrengen naar Uden, dat toen Bisschoppelijk Museum heette.
Voor zijn verdiensten voor de religieuze kusnt werd de priester in 1971 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 1978 ontving hij de Cultuurprijs van Noord-Brabant. In 1985 is hem door Prins Bernhard de Zilveren Anjer uitgereikt.
Over de kerk sprak Knippenberg in 1989:'De kerk is over haar dieptepunt heen. Het valt moeilijk te voorspellen hoe zij daaruit komt. In de kerk van de toekomst is weer sprake van een band tussen de mensen. De onderlinge solidariteit keert terur zodanig dat de mensen binnen een kerkgemeenschap steun aan elkaar vinden.'Terug naar boven