Leeuw, Marius de / kunstenaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2005 | Gewijzigd op: 23-11-2009
De Leeuw: geboren op 29 augustus 1915 aan de Buitenhaven 4 en overleden op 14 oktober 2000 in Helvoirt aan de Esschebaan.


foto © gerard monté, 28 oktober 2005: zaalopname bij lezing Italiëreis door Joost de Wal.  
 

 Berichten:
Onthulling raam Marius de Leeuw   28 oktober 2005. 
Vanmiddag - 28 oktober 2005 - is in het Koning Willem I-College een oud, maar nimmer gerealiseerd ontwerp van een ‘Bevrijdingsraam’van Marius de Leeuw [1915-2000] onthuld.
De realisatie van dat raam gebeurde dankzij de instemming van directeur Coen Free en de tussenkomst van Theo Hoogbergen, de auteur van een tegelijkertijd verschenen boek over de Bossche glaskunstenaar met als titel: ‘Marius de Leeuw, kunstenaar 1915-2000’. Dat boek bevat naast interviews met de vijf jaar geleden overleden glaskunstenaar, een inventarisatie van diens werken. Met het ontwerp verwierf de De Leeuw in 1947 de prestigieuze Prix-de Romeprijs. In het atelier van Antoon Kok uit Rosmalen is het gebrandschilderde glas-in-loodraam alsnog geproduceerd. Het stelt onderdrukking, verzet en bevrijding voor.

De plechtigheid in de Koningszaal van het College is aan burgemeester Rombouts het eerste exemplaar van het album aangeboden. Daarna werd door de burgemeester het raam onthuld.
Diverse sprekers gingen, al of niet ondersteund met beelden, in op de persoon en het werk van de talentvolle Marius de Leeuw, die recentelijk opnieuw waardering verkreeg, mede als gevolg van het herontdekte raam. 

Boek en raam van Marius de Leeuw  15 maart 2005
Op de algemene ledenvergadering van De Boschboom [15 maart 2005] is nog eens de idee van Coen Free, directeur KW1 College, opgepakt om het nog onvoltooide glas-in-loodraam van Marius de Leeuw van 1947 ‘Oorlog en Vrede’ in productie te nemen. Met dat ontwerp is aan de Bossche kunstenaar De Leeuw - in datzelfde jaar - de prestigieuze Prix-de Rome-prijs toegekend.
Het raam, waarvan vier uitgevoerde fragmenten zich in de Amsterdamse Rijksakademie bevinden, krijgt komend najaar een plek in het nieuwe Studenten Succes Centrum [SSC] op het Koning Willen 1-College. Het kunstwerk bestaat uit negen panelen en meet 3.20 x 2.80 meter!
Gebouw N met het raam boven de ingang.
foto's © gerard monté, 28 oktober 2005 

De planning is ook om een boek over het leven en werk van Marius de Leeuw uit te gaan geven. Van de Leeuw hangt een kleurrijk glas-in-loodraam in de Sint Jan [noordelijk portaal] en in het hoofdkantoor van voormalige Telefoondistrict van PTT-Telecom aan de Prins Bernhardstraat. Er zijn overigens ook grafieken, schilderijen, glassteen en aquarellen van bekend van deze voormalige docent en adjunct-directeur van de Bossche Kunstakademie.
De in 1915 in Den Bosch geboren Marius de Leeuw, zoon van een goudsmid, overleed op 14 oktober 2000 in Helvoirt. 

Reportage bijeenkomst Koning Willem I-College op vrijdag 28 oktober 2005
Reportage van de onthulling van het glas-in-loodraam waarmee Marius de Leeuw in 1947 de Prix -de Romeprijs won. Tevens de aanbieding van het boek 'Marius de Leeuw, kunstenaar 1915-2000'. aan burgemeester Ton Rombouts.
Het programma rond de onthulling van het Prix-de Rome-raam van Marius de Leeuw vond plaats in het Koning Willem I-College met aansluitend de aanbieding van het boek.
Dat boek is samengesteld door de auteur Theo Hoogbergen, fotograaf Marc Bolsius [Brabants Dagblad] en Veronica Denie als de vormgever.
In gebouw O van het College vond de ontvangst plaats. Directeur Coen Free sprak een woord van welkom uit waarbij hij inging op de suggestie van Van Opdorp als zou deze uit de boedel Lelyveld ook het grote 8x4 meter raam van Marius de Leeuw hebben overgenomen. Maar tijdens het zoeken vond men alleen een grote glaspuinhoop aan.

In de ontvangstzaal zaten enkele leden van de familie de Leeuw eerste rang. 

foto © paul kriele, 28 oktober 2005.
dr.Coen Free tijdens de lezing in het Koningstheater waar hij inging op de achtergronden van de uiteindelijke plaatsing van het beroemde raam.
foto © gerard monté, 28 oktober 2005 [zaalopname]

 
Antoon Kok en Peggy Hermans bezig met het inbrengen van glasdeeltjes in het raam.
-foto© gerard monté, 28 oktober 2005 [zaalopname]
De gasten met o.a. vlnr Theo Hoogbergen, burgemeester Rombouts met ambtsketen en midden Coen Free.

foto © paul kriele, 28 oktober 2005

Bij de inrichting van het Koning Willen I-College kwam Free al snel op de lumineuze gedachte een raam van Marius de Leeuw als sieraad voor de school te willen verwerven. Free had als zanger van de Schola Cantorum in de St. Jan vaak uitgekeken op de twee ramen van De Leeuw. Coen Free, die over een groot moment voor de stad, voor het KW I-College en voor de docent kunsten Marius de Leeuw zalige gedachtenis.
 
Free plaatste De Leeuw, diens oud-docent staatsinrichting mr. Ton Frenken [die bemiddelde bij de verwerving van De Leeuws ontwerp], Theo Hoogbergen en zichzelf als vier opeenvolgende generaties docenten aan een kunstgerichte opleiding.
Het daaropvolgende voorstel van Theo Hoogbergen, die alsnog uit het archief van de Rijksakademie het ontwerp van het Prix-de Rome raam had gevonden, om dit raam aan te bieden aan het KWI-College. Hoogbergen maakte één voorbehoud toen hij Free dit cadeau aanbood. Maar je moet het wel zelf betalen'. Maar voor Free, kwam dit aanbod als een geschenk uit de hemel gevallen.
Het raam heeft als titel: Onderdrukking, bevrijding en verzet.

Burgemeester Rombouts hield een beschouwing over De Leeuw en diens verdiensten en tipte ook even ook de vergetelheid en onderwaardering aan waarin de kunstenaar na de jaren zestig was geraakt. Rombouts:' Nu geven we hem postuum de eer, maar ik vraag me af of de kunstenaar wel de ruimte kreeg die hij creatief verdient.

Na afloop van het welkom toog het gezelschap naar het gebouw N waar het raam boven de ingang is bevestigd. Daar werden de genodigden champagne aangeboden door tv-kok en docent Albert Kooy en zijn medewerkers:  vlnr kok/deovcent Albert Kooy,  Coen Free, burgemeester Rombouts en Theo Hoogbergen.   
-Burgemeester Rombouts schaarde Marius de Leeuw bij de creatieve zonen en dochters ! die de stad op kunst en cultuurgebied heeft voortgebracht.
 
foto's © paul kriele, 28 oktober 2005.
Hierboven het raam 'Onderdrukking, verzet en bevrijding' dat in 1947 de prestigieuze Prix-de-Romeprijs won.  Antoon Kok uit Rosmalen, die samen met Peggy Hermans - na bijna 60 jaar - in zijn atelier het ontwerp heeft uitgevoerd.

Daarna ging Rombouts in op de betekenis van de zilveren ambtsketen. Deze keten bleek niet door Theo Hoogbergen in zijn boek te zijn opgenomen, als zijnde een werkstuk van Marius de Leeuw. In die keten komen de beeltenissen voor van vier deugden, voorgesteld door vier dieren: de uil [wijsheid], het hert [trouw], de Pelikaan [goedheid] en de adelaar [kracht/Fortitudo].
Onthulling
De onthulling van het nooit uitgevoerde maar wel bekroond ontwerp, gebeurde in een aangrenzend gebouw. De gasten werden daar verwelkomd door de tv-kok Albert Kooy met een glas champagne.
Kooy brengt volgend voorjaar een boek uit over zijn werk. De docent aan het KW I-College tilt daarin een sluier op van zijn kookkunsten.

In die zaal hield de auteur Theo Hoogbergen een toelichting over zijn onderzoek naar het verloren ontwerp van het geprezen raam. Hoogbergen sprak over de hulp en de inzet van Antoon Kok, de Rosmalense glazenier en Peggy Hermans.
Hoogbergen was in een volle zaal met genodigden zo verdiept in de materie geraakt, dat hij de officiële daad -de aanbieding van het eerste exemplaar van het album over De Leeuw aan de burgemeester - bijna over het hoofd zag.
Na dit officieel gedeelte toog het gezelschap naar het Koningstheater.

Na de onthulling vond er in het Koningstheater een bijeenkomst plaats waar diverse sprekers De Leeuw zijn persoon, zijn tijd en zijn ambities [reizen] en hobbys belichtten.Daar waren Gerard Rooyakkers die de Plechtige Omgang in al zijn facetten en met name de ontwerpen van De Leeuw en vanHoek

   
Rudie van Eekert, voorzitter van de heemkundekring De Boschboom in haar welkomstwoord 
Theo Hoogbergen die dieper en nauwgezet inging op leven en werk van Marius de Leeuw.

 foto's © paul kriele, 28 oktober 2005.

 
   
Boven de lezing van Ernst van Raaij.
Links: Joost de Wal sprak over de reizen van De Leeuw naar een -dit keer -bar Italië, waar hij windvlagen, regenbuien en zelfs sneeuw hem uiteindelijk noopte terug te keren


foto's © gerard monté, 28 oktober 2005

Curriculum vitae
Marius werd geboren op 29 augustus 1915 in het ouderlijk huis aan de Buitenhaven 6 [vierde pand van de hoek] zie gevelsteen van 1899.
Marius de Leeuw was gehuwd met Jules van Beek, de dochter van de bekende Bossche apotheek Van Beek Schellekens. Zijn echtgenote overleed in 1979 . Marius doceerde vanaf 1952 aan de Kunstakademie.
De woonadressen van het echtpaar waren: Pensmarkt, Aartshertogenlaan en vanaf 1959 Esschebaan..
Marius ging vele jaren later [1997] een vriendschap aan met Henny Jute.
Marius vader was een fabrikant/ondernémer. Het bedrijf stond in de Stoofstraat 26-28. Zijn moeder heette Fransisca Wertenbroek.

Terug naar boven