mgr. Jan Bluyssen 60 jaar priester

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2010 | Gewijzigd op: 03-06-2010
mgr.Jan Bluyssen, behalve bisschop, ook een goed redenaar en auteur van diverse boeken.
Hier bij de presentatie van zijn boek Gebroken Wit' .

foto © paul kriele, 11 december 2004.
Vandaag - 3 juni 2010 - viert de in het klooster Mariënbrug wonende emeritus bisschop Jan Bluyssen in intieme familiekring en met vrienden en relaties zijn 60ste priesterjubileum.

De op 10 april 1926 geboren Johan Bluyssen werd in december 1961 door mgr. Bekkers tot bisschop gewijd. Bluyssen volgde  de door kanker gevelde Bekkers- na een periode als hulpbisschop -in 1966 op.

Bluyssen maakte in december 1983 bekend dat hij om gezondheidsredenen [vermoeidheid door storing in de bloedvaten en hartfalen [agina pectoris] aftrad. Zijn afscheid gebeurde in mei 1984.

Overigens toonden zich tekenen van vermoeidheid [hoofdpijn] ook al in zijn seminarietijd. Korte tijd later - in 1948 - drukte er een verantwoordelijke last op zijn schouders, twee jaar voor het afstuderen, doordat zijn vader  overleed en Jan voogd van het in Nijmegen woonachtige gezin werd.

De pas benoemde bisschop Bluyssen [40 jaar], die erg geliefd was, leidde in de jaren 60-70 de geloofsgemeenschap in een tijd van groeiende ontkerkelijking, waarin hij vaak moeilijke beslissingen moest nemen en steeds open stond voor afwijkende standpunten. Bluyssen wilde ook de kerkorganisatie meer democratisch maken met deels door leken bezette raden.
Vaak kan men tussen de regels door vernemen hoe Bluyssen over maatschappelijke en geloofsaspecten denkt, maar nimmer zal hij zijn opvolgers noch de paus –openlijk- afvallen.

Voorlevensloop van mgr. Bluyssen