Toch geen receptie bij 50 jaar bisschop Bluyssen.

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2011 | Gewijzigd op: 29-11-2012
Het bisdom laat in een persbericht weten dat de viering van het 50-jarig bisschopsambt van mgr. Jan Bluyssen op 27 december 2011 in de Sint Jan niet wordt afgesloten met een receptie.  Daar had de emeritus-bisschop nog op gezinspeeld in het interview met Bastion Oranje van 20 oktober j.l. .

Bluyssens gezondheidssituatie nopen hem er toe af te zien van een  te verwachten grote toeloop van mensen die hem graag zouden willen feliciteren. Zie artikel.Bluyssen 50 jaar bisschop  dd. 17 november 2011.

mgr. Jan Bluyssen
.
 

foto © paul kriele, 20 oktober 2011. 

Aanvankelijk bericht: Het bisdom laat ook weten: De pontificale Eucharistieviering begint om 11.00 uur in de kathedraal. Hierbij zijn ook diverse Nederlandse bisschoppen aanwezig.
Een gildestoet met afvaardigingen uit Brabant en Gelderland zal de intocht van de emeritus bisschop begeleiden. De Schola Cantorum zingt de Sint-Jansmis, van Maurice Pirenne, op dit hoogfeest van Sint-Jan Evangelist.
Naast de gereserveerde plaatsen voor genodigden zijn er vrije zitplaatsen beschikbaar, waarvoor geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
Vanwege zijn gezondheid ziet de jubilaris af van een receptie
.