Ingetogen uitvaart bisschop Jan Bluyssen: 'tussen de mensen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2013 | Gewijzigd op: 03-09-2015
In een overvolle Sint Jan vond vanmorgen, donderdag 15 augustus 2013 [bewust door bisdom op Maria Hemelvaart gekozen] de pontificale uitvaartdienst plaats van emeritus bisschop Jan Bluyssen, die op 8 augustus j.l. overleed.
'Pontificaal' vanwege acht concelebranten, onder meer de hulpbisschop mgr. Rob Mutsaerts en de vicarissen Gert Jan van Rossem,  Ron van den Hout en bisdombestuurder Antoine Bodar. Ingetogen maar ook zeer luisterrijk door de gebeden en lezingen en door de aanwezigheid van het kleurrijke Brabantse gilde.

>>zie commentaar onderaan
-Boven: Het bisdombestuur met mgr. Hurkmans en hulpbisschop Rob Mutsaerts voor het Paleis en rechts de Nederlandse bisschoppen, die de overleden bisschop uitgeleide doen.
-De dragers van Uitvaartzorg Klopper en Kramer.

foto's © paul kriele,  15 augustus 2013.

De kist werd naar de Sint Jan over de Parade begeleid door vele bisschoppen en tientallen
Brabantse gilden en de Oude Bossche Schuts.
 
De baar komt aan bij de luidpoort van de Sint Jan. Langszij de route stonden de gilden uit het bisdom opgesteld.
foto's © paul kriele en ramonmangold [r.], 15 augustus 2013.
 

Op een speciale plaats naast het altaar zaten emeritus kardinaal Ad Simonis en de oud bisschop van Breda Huub Ernst. n de zuidelijke transept hadden vrienden /coursegenoten Alouis Botden [Oploo] en  mgr. Van Velthoven [Venhorst], de voormalig abt Ton Baeten en de huidige abt van Heeswijk Denis Hendrickx plaatsgenomen.

   
  -Boven: Aankomst van de kist met het stoffelijk overschot in de kathedraal. Links het silhouet van kardinaal Ad Simonis.
-Boven: Kardinaal Ad Simonis en voormalig bisschop van Breda,  de 96-jarige Huub Ernst op een ereplaats.
-Links: Bluyssens coursegenoten, vrienden en oud-collega's, onder wie vlnr. voormalig abt Ton Baeten en de huidige abt Denis Hendrickx en dan studiegenoot Aloys Botden en vriend van Bluyssen de 86-jarige Van Velthoven uit Venhorst.


foto's © paul kriele, 15 augustus 2013.

Tot de burger gasten behoorden de [ex-] Commissarissen der Koningin Dries van Agt en Frank Houben en de huidige Commissaris der Koning Wim van de Donk. Ook oud-minister van Landbouw Gerrit  Braks en de wethouders Geert Snijders en Jan Hoskam woonden de eucharistieviering, die ondersteund werd door de Schola Cantorum bij.
De kathedraal zat overvol, ook de gilden van nagenoeg alle plaatsen uit het bisdom 's-Hertogenbosch, die voorafgaand en na de dienst ook de escortes en erehagen vormden, gaven acte de presence.
Het kapittel en de Nederlandse bisschoppen en andere kerkelijke genodigden namen plaats in de kanunikkenbanken.

Op de eerste rij de broers van Jan Bluyssen [diens zussen zijn allen  overleden en andere familieleden.
 vlnr Vincent Bluyssen die de eerste lezing verzorgde, voormalig vicaris van Johan van Laarhoven, Lambertus en Wilhelmus Bluyssen [links achteraan op de foto die een indrukwekkende toespraak hield. 
Uiterst rechts  Paul Bluyssen [*1929], die na Jan de oudste was van de jongens. 

foto © paul kriele, 15 augustus 2013.

Voorafgaand aan de dienst werd een brief van kardinaal Bettone,  namens paus Franciscus, een ´innige deelneming  aan alle gelovigen en religieuzen van het bisdom Den Bosch´ voorgelezen. 

-Boven: De Sint Jan zat overvol. Vooraan de oud collega -priesters, studenten en docenten van de Bossche priesteropleiding, coursegenoten en achteraan de zuidelijke zijbeuk. Rechts vooraan abt Denis Hendrickx.
-Rechts: Bisschop Hurkmans tijdens  zijn ´In memoriam´.

foto © paul kriele en ramon mangold [ r.]
15 augustus 2013.

Toespraak van  Wimmie Bluyssen, Jans jongste broer [fragment]
Bluyssen jr. begon zijn herinnering aan broer Jan met: ´Het is goed zo. Het was eigenlijk altijd al goed. Broer, menigeen heb je steun gegeven.
Je gezondheid werd moeizamer. In dat licht zeiden we wel eens als plagerijtje Nog even een sprintje trekken Jan. Dat nam je in je rolstoel wel eens over.
Het is goed zo. Het was mooi zo´. Waarop een stevig klinkend applaus door de kathedraal ging.  

Vier heiligen als voorbeeld

Bisschop Hurkmans haalde in zijn 'In memoriam' vier heiligen aan die het leven en werk van Bisschop Bluyssen weerspiegelen.
-H. Stefanus de patroon van Nijmegen, de H. Lambertus die verwijst naar Veghel, de eerste kapelaanspost van Bluyssen,
de H. Michael die brengt ons naar Beekvliet het klein seminarie, waar de jonge Bluyssen van 1938 -1944 verbleef en later als docent de jeugd vormde en begeleidde  en tot slot de Sint Jan evangelist, die duidt op zijn stad Den Bosch en de Sint Jan waar Bluyssen tussen 1961-1983 bisschop was.
Hurkmans benadrukte dat Bluyssen altijd onder de mensen was en verwees naar diens wapenspreuk: Dienstbaar zijn aan de ander.
Markant ook dat Hurkmans, een bisschop van deze tijd,  onder andere het Tweede Vaticaans Concilie meermalen noemde en Bluyssens  verdienste daarvan aangaf.
'Het was voor hem de grootste uitdading van zijn bisschopsambt. Bluyssen heeft het Concilie in het bisdom geïmplanteerd,' aldus Hurkmans.
Hurkmans zei tot slot van zijn lezing,  heel verdekt verwijzend naar tegenstellingen´ Laten we ons verzamelen rond het altaar om één te zijn met de Heer.´

Marialied en absoute
Tot slot klonk het Marialied  'Wij groeten U oh koningin', waarna het kerkellijk afscheid van de overledene plaatsvond.
 
Tot slot van de uitvaartdienst volgde de absoute, etymologisch verbonden met de absolutie, hoewel de zegening niet als kwijtschelding is bedoeld. Bij de absoute wordt het dode lichaam met wijwater besprenkeld, als herinnering aan het doopwater dat tot eeuwig leven voorbestemt, en bewierookt uit eerbied, omdat het lichaam tempel van de Geest is geweest.  

   
  -Het laaste deel van de uitvaartdienst, de absoute, ofwel de zegening van de overledene met het water als teken van leven en de wierook die aanduidt '..en tot stof zult gij wederkeren.'
-Boven: Het wegdragen van het lichaam van bisschop Jan Bluyssen voor een  bijzetting in de crypte van de Begraafpaats Orthen.
Links bisdomsecretaris Freek van Geneugten
.

foto's © paul kriele en ramon mangold [ l.], 15 augustus 2013.

Aansluitend aan de kerkdienst gingen allen naar de begraafplaats in Orthen om daar in de crypte de bijzetting  van het lichaam van bisschop Jan Bluyssen bij te wonen.
Later de middag was er een informeel samenzijn in het Sint Janscentrum.


Begraafplaats Orthen
De crypte van mgr.Jan Bluyssen in de kapel van begraafdplaats Orthen.
foto © thea van kemenad-vriens, 23 november 2013.


::::Naar pagina boeksbestelling Jan Bluyssen
Ook komt er binnenkort een Ebook over Jan  Bluyssen uit.

Commentaar
Het was voor het eerst sinds lange tijd  in de kerkelijke geschiedenis van 's-Hertogenbosch dat zich een manifestatie in een dergelijke omvang  afspeelde.Te weten in -een goed geleid- organisatorisch opzicht en nog meer in een zo grote betrokkenheid/deelname van katholieke en burgerlijke aanwezigen en belangstellenden.
De Parade met bisschoppelijk paleis en de St.Jan en daartussen het toegestroomde publiek was weer eens een ongekend tafereel rondom de knappe bisschop, die voor de een te voorzichtig was, en voor de ander te vooruitstrevend, maar veel sympathie genoot  onder de -Brabantse -gelovigen.
Ondanks, of dankzij de pompa van een kleurrijke katholieke Brabantse kerkvormde ontegenzeggelijk juist Bluyssen hierin het midddelpunt waarbij enkele dekens de liturgische herinneringen [kruis, kelk en bisschopsmijter] in de stoet meedroegen.
In deze folklore verdienen de verantwoordelijke bisdomfunctionarissen een pluim voor een organisatie die redelijk gecompliceerd was. Na afloop-bij he tuitgaan van de kerk- kregen zij dan ook een, van boven, onverwachte zegen. i

Monseigneur Jan Bluyssen is dan wel weggeborgen in de crypte van de begraafplaats Orthen naast zijn voorgangers[ behalve Jan ter Schure en Rinus Bekkers overigens], maar voor de herinnering aan diens even roerige als vruchtbare ambtsperiode  zal hopelijk ooit ergens een duidelijke markering worden opgericht.

Terug naar boven