Jo Wetzer procuratiehouder De Gruyter overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2009 | Gewijzigd op: 04-02-2009

Zaterdag 31 januari 2009 is in Vught op 91-jarige leeftijd Jo Wetzer overleden. Wetzer nam bij De Gruyter in de Orthenstraat een vooraanstaande positie in als procuratiehouder. Door die functie als hoofdboekhouder tekende je de grote betaalopdrachten en was je tevens verantwoordelijk over de financiën rondom personeelszaken, zoals de pensioenen.
De Wetzers waren goed vertegenwoordigd bij de Bossche groot-kruidenier: Moeder leidde de winkel op de Hooge Steenweg en vader, die er vanaf 1907 in dienst kwam, was ook procuratiehouder en voerde het ‘groot kasboek’ en inkoopboek in. In hun trouwen –zij kregen vijftien kinderen - woonden Wetzers ouders boven de De Gruyterwinkel op de hoek Hinthamerpromenade/Gasselstraat.
Jo Wetzer kwam in 1936 bij De Gruyter te werken mede doordat vader was overleden en moeder voor het grote gezin geld nodig had. Er bestond nog geen pensioenregeling, maar moeder ontving in die tijd al een weduwetoelage van de directie.
De integere en plichtsgetrouwe Wetzer maakte de automatisering mee van de loonbetalingen, die eerst nog wekelijks met de hand gebeurde. Dat betekende voor de meeste eenvoudige arbeiders dat zij een bank- of girorekening moesten openen.
In die tijd was het ook zo dat vrouwen, zodra ze trouwden, stopten met werken. Het katholiek zijn speelde een grote rol en daar werd bij de aanname op gelet.
Wetzer:’Dat het in de jaren zestig zo slecht ging met het bedrijf hadden we eerst niet in de gaten. Op kantoor had je weinig met de bedrijfsvoering te maken.'
Bij de overname van De Gruyter door de SHV in 1970 heeft Wetzer nog de afwikkeling van de salarisadministratie en de pensioenen geregeld.

Voor Jo Wetzer wordt donderdag 5 februari 2009/11.00 uur in de Paulus en Sint Janskerk in Vught een uitvaartdienst gehouden, waarna de begrafenis plaatsvindt op het kerkhof aldaar.