In memoriam prof. dr. Jos Coopmans

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-02-2016 | Gewijzigd op: 02-02-2017


Maandag 8 februari 2016 is na een kort ziekbed na een herseninfarct, prof. dr Jos Coopmans overleden.
Coopmans [* ’s-Hertogenbosch, 9 september 1925] is een telg uit een Limburgse agrarische familie [Broekhuizenvorst].
Jos’ vader Leo [*1875 +1940] werd ambtelijk visiteur [inspecteur] van boter-, en zuivelfabrieken, eerst in Limburg en vervolgens van Brabant en Zeeland. Zodoende is vader Leo Coopmans uiteindelijk in Den Bosch neergestreken.
  
Prof. dr. Jos Coopmans  * 's-Hertogenbosch, 9 september 1925
 † 's-Hertogenbosch,  8 februari 2016.foto © Xander   Coopmans, april 2013.
.........................................................................................

Jos, uit een katholiek gezin van elf kinderen, groeide op in de Leonardusparochie, maar ging vervolgens naar de Aloysiusschool in de St.Jozephstraat [1931-1937].
Hij koos op zijn twaalfde voor het seminarie van de Kapucijnen in Langeweg, maar besloot na het gymnasium toch terug te keren in de burgermaatschappij.
Aan die priesteropleiding had hij geen trauma overgehouden. Sterker nog het was -positief- bepalend voor zijn later leven. In de Keizer Karelstad leerde hij zijn latere vrouw Anne-Marie Van der Bruggen kennen, een mede-studente, ook afkomstig uit Den Bosch, met wie hij in 1953 trouwde.

Coopmans: ‘Pater Maximilianus, leraar Nederlands, heeft mij de liefde bijgebracht voor de Nederlandse literatuur’.
Dat seminariediploma gymnasium was geen rijks erkend diploma. Daarom volgde Coopmans aan het Sint  Janslyceum nog een enkel jaar de A-richting. Later zouden ‘de klassieken’ van het seminarie hem bij zijn rechtenstudie wel weer van pas komen. 
Coopmans begon in Nijmegen aan de studie , Nederlandse Taal-en Letterkunde, maar verruilde deze studie al snel voor de Rechtenopleiding.

Coopmans promoveerde op 9 april 1964 in zijn onderzoeksgebied ‘De rechtsgeschiedenis van Liefdadige instellingen’ op ‘De rechtstoestand van de Godshuizen te ‘s –Hertogenbosch vóór 1629’. Paranimfen waren zijn vrouw Annemarie van der Bruggen en dr. Louis Pirenne.
Bij de afsluiting aan de universiteit volgde hij niet de wens om voor burgemeester te gaan solliciteren, maar hij liet zich door zijn professor Hermesdorf overhalen om aan de universiteit van Tilburg verbonden te blijven.

Coopmans werd in 1965 benoemd aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg [Tilburg University] tot buitengewoon hoogleraar Oud Vaderlands Recht en in 1968 tot gewoon hoogleraar inleiding tot de Rechtswetenschap.

Carrière Coopmans 
Coopmans kreeg in 1950 de benoeming bij de gemeente Den Bosch van jurist op de afdeling Algemene Zaken.  Hij werd vervolgens chef van het Kabinet van de burgemeester door het vertrek van Jan Bruens die VVV-directeur werd. 
In 1957 kreeg hij ook de leiding over het Bureau Culturele Zaken, waaraan in 1959 het Bureau Onderwijs werd toegevoegd.
Via die positie werd Coopmans door  burgemeester Hein Loeff gestimuleerd en gedelegeerd in andere aspecten van het sociaal-culturele leven 
Zodoende belandde hij bij ‘s–Hertogenbosch Muziekstad [1953] en het Internationaal Vocalisten Concours [IVC] en daarop ook bij het Stadsgewest [secretaris]. 

Prof. dr. Jos Coopmans

foto © Xander Coopmans, april 2013.
...................................................................................


Katholieke basis
In de trant van zijn katholieke opvoeding werd hij lid van het kerkbestuur van de H. Antonius [1963-1966] en vervolgens kreeg hij –als leek !- het voorzitterschap van de Parochie binnenstad [H. Maria en H. Johannes], toen Sint Jan, dat duurde tot 1995 met een verlenging door de ziekte van plebaan Gerrit van de Camp tot en met 1997.
In die functie kreeg Coopmans te maken met de kwestie van Turkse asielzoekers, die een heenkomen zochten in de St.Jan, de sloop van kerkgebouwen en mede door zijn positie in de stichting Nationaal Monument Sint Jan [1987-1999], met de 

Coopmans: 'Ik voelde me een bevoorrecht mens. Ik heb van mijn hobby –de wetenschap – mijn werk mogen maken en na mijn officiële pensionering kon ik gewoon doorgaan met mijn werk.
Ook de bestuurlijke taken heb ik met bijzonder veel plezier gedaan vanuit mijn interesse, maar ook vanuit mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat allemaal dankzij mijn lieve echtgenote Annemarie die als juriste mijn rechterhand was bij mijn wetenschappelijk en bestuurlijk werk.

Coopmans ontving voor zijn verdiensten het Ridderschap in de orde van de Nederlandse Leeuw [1990] en Ridder in de Orde van St. Gregorius [1998]. In 1991 volgde nog de ere titel ‘Bosschenaar van het jaar’.

De uitvaartdienst van Jos Coopmans wordt gehouden op maandag 15 februari 2016 /11.00 uur in de Sint Jan. De begrafenis vond in besloten kring plaats.


Terug naar boven