Gé Rovers [bijna 99 jaar] overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2018 | Gewijzigd op: 18-09-2018
Donderdag 13 september 2018 is op bijna  99-jarige leeftijd Gé Rovers overleden. Gé was in de jaren  70 en 80 naast zijn directeurschap bij Océ, een belangrijke spil/adviseur in het sociaal- culturele  leven in de stad. Rovers zat in veel geledingen bij bijv. organisaties van evenementen waar hij vaak als adviseur op trad. In de Vereniging Sciëteit Casino, als Urste Boer den Beste en bij de organisatie en adviezen rond 800 jaar 's-Hertogenbosch was Rovers een van de vooraanstaande bestuursleden.*

Gé Rovers
* 16 oktober 1919
† 13 september 2018.
......................................................

Gé was een warme man, verkeerde veel tussen de mensen. Daar voelde hij zich thuis. Het was een vriend en adviseur van velen.
Je voelde je altijd op je gemak. De man straalde rust uit. 
Geweldige spreker
Een oud-werkneemster bij Océ heeft Rovers ervaren als een heel prettige directeur. 'Je merkte dat ie je waardeerde. Mijnheer Rovers was een goeie directeur die voor zijn personeel opkwam.
Wat mij ook zo opviel was zijn spreektalent. Op de jaarpresentaties rolde zijn verhaal er zo uit'.

Voor zijn verdiensten ontving Gé Rovers de koninklijke onderscheiding  Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Volgens Gé's oudste zoon Harrie is vader heel stilletjes ingeslapen. 'Ik had hem nog donderdag [13 sept.] aan de telefoon. Hij voelde zich niet lekker. Maar wilde noch eenn dokter noch een ziekenhuis.
Toen mijn broer Jeroen, die ik daarop belde, een paar uur later bij hem aan huis kwam, zat hij stilletjes in zijn stoel, alsof hij sliep. Mooier kon hij niet zijn heengegaan, alsof hij zelf zijn leven met zijn laatste wens heeft ingevuld. Het klinkt raar, maar ons maakte zijn overlijden op die manier erg blij. Heel vredig, gewoon vanuit  zijn eigen stoel vertrok hij van deze wereld.'.

*Zie het cv-overzicht van Gé Rovers onderaan het artikel.

Gé Rovers de man die in veel besturen en organisaties een
belangrijke rol heef gespeeld in het Bossche sociale  en
culturele leven in de jaren 60, 70 en 80  van de vorige eeuw.

Gé Rovers was, als opvolger van Jan van de Mortel
vanaf 1969 Gradus ofwel d'n Urste Boer den Beste. 
Harry Damen volgde hem op tot  december 1990, toen
burgemeester Don Burgers een eind maakte aan de
traditie van de Nieuwjaarsbijeenkomsten in het stadhuis.


foto's © jan verhoeff 1988
en martin de goede [r.] 1988

Van Gé Rovers  wordt op woensdag 19 september 2018/ 11.00 uur  tijdens een eucharistieviering in de St.Jan afscheid genomen. Aansluitend vindt op het kerkhof  Mariaplein in Vught in besloten familiekring de begrafenis plaats, waar Gé naast zijn zo geliefde Rési wordt  begraven.


*Samenvatting CV van Gé Rovers


Voordat Gé werkzaam was in de branche  waarin hij zijn verdere leven zou verblijven [Gestetner 1948-1958 en daarna tot 1981 bij Océ] was hij onderewijzer aan de lagere school in Vught [1939-1944] en vervolgens[1944-1946]  werkzaam bij de Rijkisinspectie Luchtbescherming en Brandweer Zuid-Nederland als eerste luitenant.


In 1946 werd hij redacteur van dablad 'De Graafschap' in Aalten standplaats Doetichem.
in 1948 begon dus zijn arbeidzaam leven, alleerste bij Gestetner als commercieel medewerker [tot 1958].
en vanaf 1958 bij Océ in de marketing vervolgens als adjunct directeur en tot augustus 1981 als  directeur.
In dat jaar [pensionering] werd hij bij zijn afscheid koninklijk onderscheiden.

In zijn positie als bestuurder en vrijwilliger komen verder langs:
organist in de OLVrouwe Kerk in Vught en meer recentelijk  ook nog wel eens in de Lucas in Den Bosch, hopman bij de vekenners, lid Koninklijk Mannenkoor, directeur kerkkoor St.Cathrien, lid Raad XI [met name organisatie jeugdcarnaval], na deze verdienste tot Minister van Staat benoemd, jurylid beoordeling carnavalsschlager, bestuurslid oudercommissie St. Janslyceum, bestuurslid VVV Den Bosch en de Meierij en van de Broederschap van OLVrouw van Den Bosch, mede-oprichter en bestuurslid Promconcert, lid SOS hulpdienst Den Bosch, Ursten Boer den Beste[Gradus], bestuurslid Lions club 's-Hertogenbosch, bestuurslid Sociëteit Casino, lid Stuurgroep 's-Hertogenbosch 800 [1985] . 

Commissarissenschap: vanaf 1977 bij koffiebranderij 'De Drie Mollen' en vanaf 1975 lid hoofdbestuur Vifka [Vereniging van Importeurs en fabrikanten van kantoormachines]. 

Ja en daar tussendoor was hij vanaf 1956 onafgebroken ook nog Sinterklaas  op de kleuterschool Het Koningshofke en in het Pensionhuis voor bejaarden 'De Braacken' in Vught.

Terug naar boven