Oud-directeur verpleging WA-ziekenhuis Bep Oudshoorn overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2011 | Gewijzigd op: 18-07-2011
Verpleegkundig directeur van het Willem Alexanderziekenhuis op 30 augustus1985 bij haar afscheid.

Woensdag 13 juli 2011 is op  85-jarige leeftijd Gijsberta Alida, roepnaam Bep Oudshoorn in een verpleegafdeling van Voorburg overleden.

Nadat zij  vorig jaar en kort weer [Pinksteren] een ongelukje kreeg, heeft zij zich nog kort weten te herstellen. 'Maar het werd geleidelijk aan minder,' zegt haar zus mevrouw Kan-Oudshoorn. 'Je kunt
spreken van een vrij progressieve Alzheimer. De afgelopen maanden verbleef zij in De Braaken in Vught, waar zij na een maagperforatie, er niet meer bovenop is gekomen.'

Voormalig  verpleegkundig directeur Willem Alexanderziekenhuis Gijsberta, roepnaam Bep,  Oudshoorn op een oude opname uit de jaren 70.

foto © familiearchief Oudshoorn

De diacones Oudshoorn, die al op 60-jarige leeftijd met pensioen ging, was tussen 1975-1985 directeur verpleging van het Willem-Alexanderziekenhuis. Tegelijk met haar vervroegd terugtreden sloot zij ook 10 jaar protestantsziekenhuis af. Oudshoorns was de laatste die deze functie innam. Vanaf die tijd werd het ziekenhuis geleid door een tweehoofdige directie. Een verandering die zij betreurde omdat ze twijfelde of de verpleging wel degelijk in de directie vertegenwoordigd zou worden.
Voor haar Bossche periode was zij als directrice werkzaam in het diaconessenziekenhuis in Emmen en in De Lichtenberg in Amersfoort.

De overtuigd christen behoorde nog tot de generatie wiens leiding zich kenmerkte door duidelijkheid en 'volgens de regels'. Behalve patiënten verplegen wilde zij hen ook christelijke naastenliefde geven. Feitelijk lag daar ook haar roeping, want de Amsterdamse begon als 19-jarige aan de verpleegkundige opleiding van het diaconessenziekenhuis in Utrecht: 'Ik trouw met een zendeling of ik word ontdekkingsreiziger', sprak zij. Aan die opleiding zaten ook nog 3 jaar verplicht godsdiensonderricht vast. 
Kort na de oorlog ging zij dan ook nog tien jaar op avontuur in missiegebieden. Achtereenvolgens was zij hoofd van een Moluks-protestantsziekenhuis op de Kei-eilanden in Indonesië, werkte zij als verpleegkundige bij de Papoea's op Nieuw-Guinea, bij de Indianen in Brits Columbia en in Zambia.

Voor Bep Oudshoorn wordt  op dinsdag 19 juli 2011 in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht een Woord en Gebedsdienst met aansluitend de begrafenis gehouden.

Terug naar boven