Oud-advocaat/procureur dr. Peter Smit overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-02-2013 | Gewijzigd op: 25-02-2013
Voormalig advocaat en procureur dr. Peter  Smit is zaterdag 22 februari 2013 op 86-jarige leeftijd overleden. De bescheiden en sympathiek overkomende Smit was in zijn werkzame leven, naast advocaat, ook procuceur bij het Hof van Justitie in 's-Hertogenbosch.
Smit woont in een monumentaal [dubbel-] pand  [*1508] in de Peperstraat, dat zijn vader Joseph in 1919 aankocht en liet restaureren. Vanaf 2002 is het eigendom van diens schoonzoon,  wethouder Huib van Olden en diens echtgenote Caroline Smit.
Een oud-bestuurslid van de Boschboom herinnert zich Peter Smit als ' ...een man met een creatieve gedachte, maar Smit was tamelijk in zichzelf gesloten en niet zo expressief'.

De steeds zich terughoudend opstellende Smit woonde niet alleen in een rijksmonument, het interieur getuigt ook van een rijke historie. Dat komt mede dankzij  de afkomst van wijlen diens vrouw [ † 1991] de barones Maria van Hövell tot Westerflier.
Met enthousiasme - maar zonder pocherij- kon Smit over het huis en over dat 30 meter lange dossier vertellen, dat in de kelder ligt opgeslagen. Daarin bevindt zich onder meer het uit de Franse tijd daterende verhaal van een van zijn voorvaderen, die minister was bij Lodewijk Napoleon.

dr. Peter Smit in 2008, toen hem bij 40 jaar Heemkundekring De Boschboom, de - verlate -versierselen werden uitgereikt behorend bij het ere-lidmaatschap van de Boschboom.
Peter Smit is jaren lang secretaris geweest van de heemkundekring.

Rechts toenmalig voorzitter Trudy van Eekert.


foto © paul kriele, 8 oktober 2008.
 

Peter Smit, die tussen 1946 -1952 in Leiden rechten studeerde, was naast zijn beroep in de rechterlijke macht, secretaris van de Jachtcommissie Noord-Brabant en secretaris van de Heemkundekring De Boschboom.
Peter  Smit die proost honorair was bij de illustre Lieve Vrouwe Broederschap [Zwanenbroeders], vervulde uiteenlopende bestuursfuncties, onder meer bij de Sociëteit De Zwarte Arend-Amicitia, de Bossche Beurzenstichting en de Stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch. 
Peter Smit wordt na een uitvaartdienst in de Sint Jan op zaterdag 2 maart 2013 / 10.30 uur in het familiegraf  naast de parochie Edith Stein in Vught begraven.