Bisschoppenconferentie kiest nieuwe voorzitter& De Korte als lid P.R.

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2016 In vergadering bijeen, hebben de Nederlandse bisschoppen op 14 juni 2016 Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, als nieuwe voorzitter van de Bisschoppenconferentie gekozen. Verder kozen zij J. Liesen [bisschop van Breda] als vicevoorzitter en de Bossche bisschop  Gerard de Korte  samen met de nieuwe voorzitter, tot lid van de Permanente Raad* van de Bisschoppenconferentie.
Kardinaal Eijk, mgr. Wiertz [Roermond] en mgr. Punt zijn teruggetreden.

mgr.Gerard de Korte.
 
mgr. Antoon Hurkmans.

foto © paul kriele, 6 oktober 2010.enm 5 maart 2016[boven]

In de voorgaande periode heeft de Bisschoppenconferentie ism  het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingespannen om hulp en erkenning te verschaffen aan slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk vanaf 1945 en maatregelen te treffen om grensoverschrijdend gedrag in de Kerk te bestrijden en te voorkomen.

Tevens werd die avond afscheid genomen van mgr. Antoon Hurkmans [portefeuilles liturgie en huwelijk&gezin].

*De Permanente raad, vergelijkbaar met een dagelijks bestuur, bereidt maandelijks de vergadering van de bisschoppen voor en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en een derde lid van de Bisschoppenconferentie. De benoemingen zijn voor de periode van vijf jaar.