mgr. Wim Eijk tot kardinaal benoemd

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-01-2012 | Gewijzigd op: 06-01-2012
mgr. Wim Eijk, die enige tijd aan het Bossche Sint Janscentrum heeft gedoceerd, is door de paus tot kardinaal  benoemd. De kardinaalsbenoeming gebeurt tijdens het consistorie in Rome dat de paus voor 18 en 19 februari 2012 heeft bijeengeroepen.
 

mgr. Wim Eijk is in het verleden al door zijn markante uitspraken opgevallen bij de wat meer vooruitstrevende katholieken*.
In februari 2012 volgt van deze aartsbisschop van Utrecht diens 'bevordering' tot kardinaal.
Eijk die bekend staat als conservatief en de officiële leer van het Vaticaan volgt, begon zijn loopbaan als priester in Blerick. Na een studie in Rome is Eijk tot hoogleraar [filosofie en medische ethiek] aan het pauselijk instituut in Kerkrade aangesteld. Dan volgt ook zijn aanstelling tot docent o.a. aan het Sint Janscentrum en aan het seminarie in Rolduc. Na een fulltime hoogleraarschap in Lugano wordt mgr. Eijk op 17 juli 1997 tot bisschop van Groningen gewijd en op   26 januari 2008 is mgr. Wim Eijk tot aartsbisschop van Utrecht aangesteld.

*Botte uitspraken van Wim Eijk.
Na diens benoeming tot bisschop van Groningen [1999]  kwam er kritiek op zijn standpunten over de seksuele moraal, die "extreem conservatief" en "onbuigzaam" klonken. Daaronder zaten colleges die Eijk aan priesterstudenten van o.a. het Bossche seminarie had gegeven. Vooral de opmerkingen over homoseksualiteit  [homo's zouden niet in staat zijn tot liefde en slechts aan 'wederzijdse zelfbevrediging' doen] deden veel stof opwaaien.
Op andere vermeende opmerkingen van Eijk reageerde het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap pijnlijk getroffen door diens verklaring dat wat de Katholieke Kerk de Joden in de loop der eeuwen had aangedaan, vaak schromelijk overdreven werd.