Start aanleg vispassage bij Crevecoeur

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-05-2011 | Gewijzigd op: 10-08-2011
Impressie 10 augustus 2011
Het werkterrein tussen Maas en Dieze

foto's © paul kriele, 10 augustus 2011.

bericht 22 mei 2011
Waterschap Aa en Maas startte zondag 22 mei 2011 officieel met de aanleg van een vispassage bij de onlangs gerenoveerde spuisluis Crèvecoeur. De spuisluis stond die dag- mede ihkv De Groene Delta- open voor publiek.
Ondanks de bouwvakvakantie gaat het werk gewoon door om vóór een bepaalde datum [subsidieregeling] klaar te zijn.

Eerste spade de grond in voor de aanleg van een vispassage bij Crevecoeur door Sjoerd (14) en David van Gendt (12), wonend in de buurt van de sluis, en Brenda Keijzers (9). 2e van links Jan Keijzers., Sitiuatieschets van de vispassage. Rechts de Maas boven de Dieze.

Onder het toeziend oog van tientallen bestuurders van het waterschap, buurtbewoners en andere genodigden schepten  Sjoerd (14) en David van Gendt (12), wonend in de buurt van de sluis, en Brenda Keijzers (9), dochter van dagelijks bestuurder Jan Keijzers van het waterschap, als eersten zand uit de dijk aan de Maas.

De vispassage is naar verwachting in oktober 2011 gereed. Vissen en bevers kunnen dan vanaf de Maas de Dieze op. Keijzers en projectleider Patrick Oomens, ook van Aa en Maas, informeerden de aanwezigen over de vispassage en over de renovatie die is uitgevoerd aan de spuisluis.

De spuisluis verzorgt met vier grote stuwen het peil van de Dieze en de afvoer van rivier de Aa, de Zuid Willemsvaart en een deel van rivier de Dommel. Als het Maaspeil hoger is dan de waterstand in de Dieze, stopt het spuien en wordt het water helemaal via het Drongelens Kanaal bij Waalwijk op de Maas geloosd.

De Groene Delta
Behalve de open dag van de spuisluis en de start van de aanleg van de vispassage stond op 22 mei ook een reeks activiteiten in natuurgebieden in en rond ’s-Hertogenbosch op het programma. Deze natuurgebieden vormen samen De Groene Delta.
 
Aan de rand van het natuurgebied De Moerputten werd door het waterschap informatie gegeven over het bergen van water in tijden van hoog water. Verder waren er activiteiten in de Diezemonding, ten zuiden van de spuisluis, de Hooge Heide, de Maasuiterwaarden en het Meer van Engelen. De Grote Groene Deltadag is naar schatting door enkele duizenden mensen bezocht.


Terug naar boven