Nieuwe vispassage bij Crevecoeur is succes

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2013 | Gewijzigd op: 23-07-2013
Vissen maken goed gebruik van de vispassage Crèvecoeur in de Dieze bij spuisluis Crèvecoeur. Uit tellingen van waterschap Aa en Maas blijkt dat ruim 3600 vissen vanuit de Maas het hogergelegen stroomgebied van de Aa en de Dommel bereikten sinds januari van dit jaar..
Om vast te stellen of de 22 treden tellende vispassage effectief is, plaatste het Waterschap een vissenteller. Uit tellingen, die vanaf januari worden verricht, blijkt dat de vispassage in trek is bij vissen.
Op de vissenteller op de site van het Waterschap is de actuele stand van de vissentellingen af te lezen.

De nieuw aangelegde vispassage bij Crevecoeur.De Maasdijk, die een stad als ’s-Hertogenbosch beschermt, was in het verleden een obstakel voor vissen. Door bij Crevecoeur een vistrap aan te leggen heeft het waterschap Aa en Maas mogelijk gemaakt dat vissen in het voorjaar voortaan grote delen van Brabant kunnen inzwemmen, zelfs tot aan België. Ook andere dieren zoals de Bever vergroten zo hun leefgebied wat leidt tot een grote en gezonde populatie. Vissenteller
De werkzaamheden aan de vispassage zijn afgerond in april 2012 en mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijk en Provincie. De passage is speciaal aangelegd voor de winde, kopvoorn, rivierprik, rivierdonderpad en riviergrondel.