Blb: betaaldparkeerplaatsen voor vergunninghouders

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2009 | Gewijzigd op: 04-01-2010
Blb, de 'Bewonersvereniging leefbare binnenstad' wil binnenstadsbewoners meer parkeerplaatsen aanbieden. Daarmee reageert zij op het idee van de gemeente de parkeerplaatsen in de binnenstad te fiscaliseren, ofwel het  omzetten van vergunninghoudersplaatsen in betaald parkeerplaatsen, met dien verstande dat de vergunninghouders recht hebben op betaald parkeerplaatsen. Bovendien krijgen de mensen die nu nog op de wachtlijst staan ook een vergunning.
Doel is de wachlijsten -van in toaal 750 personen- weg te werken. Bijkomend effect is dat de gemeente zinspeelde op de opbrengsten uit de parkeerboetes, die voorheen niet, maar sedert kort wel in de gemeentekas vloeien. Maar door die nieuwe wetgeving hoeft de gemeente niet meer plaatsen aan de vergunninghouders aan te bieden. 
Maar volgens de Blb komt er ook bij, dat met die 'verruiming' de vergunninghouders met hun auto in de knel komen met de binnenstadsbezoekers.

De Blb stelt voor om de betaald parkeerplaatsen, die deels onbenut blijven, beter te gebruiken. Het blijkt immers dat de plaatsen voor de vergunninghouders bijna allemaal benut worden.
Het Blb's voorstel houdt in:
-alle vergunningplaatsen aan bewoners te gunnen
-de bewoners van de wachtlijsten zonder meer een vergunning te geven voor een betaald parkeerplaats
-alle winkeliers en bedrijven slechts dan een vergunning voor een vergunninghoudersplaats te geven
 als zij kunnen aantonen hun auto meerdere malen per dag- zakelijk -nodig te hebben.