Van Veldhoven neemt afscheid van Het Bossche Palet

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2010 | Gewijzigd op: 26-12-2011
Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering [4 november 2010] van de amateur teken-en schilderclub Het Bossche Palet neemt Max van Veldhoven afscheid als voorzitter.
Van Veldhoven leidde de vereniging door het jubileumjaar van 35 jaar Bossche Palet.
De 67-jarige Max van Veldhoven, die in 1991 lid werd, heeft vanaf 1993 als bestuurslid en vanaf 1994 als voorzitter de vereniging op een sympathieke en alles aansprekende manier geleid. Na  Lambert van Lith en Jan Seijger was hij de derde voorzitter.
In dat afgelopen jaar is ook de website www.hetbosschepalet.nl  gelanceerd, waarop de leden [60 in totaal] een eigen 'atelier' kunnen openen.

Het Bossche Palet is de eerste vereniging die -na de restauratie van de Orangerie- daar weer haar jaarlijkse expositie houdt, die maandag 18 oktober 2010 door wethouder Rodney Weterings wordt geopend.

Max van Veldhoven [*1 oktober 1943], die sedert 1994 voorzitter is, treedt terug als bestuurder van Het Bossche Palet.

De vereniging is momenteel bezig met de restauratie van de gilden-wapenborden die eeuwen geleden in de St. Jan hingen als wapenschild van de Bossche gilden.
Na de restauratie komen ze –ingelijst - te hangen in het Jeroen Bosch centrum.

Max van Veldhoven [*1 oktober 1943], die sedert 1994 voorzitter is, treedt terug als bestuurder van Het Bossche Palet.

Bericht dd. 18 november 2010 De expositie in de Orangerie was het moment voor Van Veldhoven om afscheid te nemen, 
Aangezien er zich geen tegekandidaten hebben aangediend, blijft Max van Veldhoven nog even aan als vooriztter.