BBB is nieuwe Belangenvereniging Binnenstad.

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2013 | Gewijzigd op: 05-05-2013
Op initiatief van Jan Heijmans komt er een nieuwe belangenvereniging voor de binnenstad bij. Onder de veelzeggende  naam Bourgondische Belangenvereniging Binnenstad. Die is ontstaan, eerder door zich publiekelijk af te zetten tegen de bestaande Belangenvereniging leefbare binnenstad /wijkraad [Blb], dan dat zij structureel speerpunten opgeeft ter verklaring van nóg een een belangenvereniging erbij.
Ze heeft als een van de voornaamste oogmerken de beleving van de binnenstad, zoals de naam ook al aangeeft, meer 'bruisend' te maken. Merkwaardig omdat de 546 sympatisanten - nog geen leden! -, die zich via facebook aanmeldden, zich nooit eerder aansloten bij de reeds bestaande wijkraad, noch bij de Blb. Samen sterker, zou je zeggen.
De BBB vindt dat de Blb te veel gezag en teveel invloed heeft [..] en dat zij zich teveel laat richten door negatieve sentimenten. Terwijl de Blb maar  2% leden heeft van de 12.000 binnenstadsbebewoners, zo houdt Jan Heijmans de pers voor.

Heijmans vertelt op 6 mei 2013 wensen in Nieuwscafé
Op maandag 6 mei vertelt Jan Heijmans bij Nieuwscafé [Verkadefabriek] welke wensen de BBB heeft:
zoals terrassen op de Stationsweg,  wat nooit gaat gebeuren [geen gemeentebeleid! ], een kiosk op de Parade, wat mogelijk een kans maakt, maar dan wel een demontabele..en meer evenementen in de binnenstad ipv op de Pettelaarse Schans.

De oprichting van de BBB bevindt zich nog in een voorstadium van: samenstellen van een bestuur, van de statuten, van de begroting en van het bepalen van een contributie, die 'vrij laag zal zijn,' aldus Heijmans, die in zijn brief aangeeft dat de gemeente ook tekort schiet richting ondernemers door teveel regelgeving en bemoeizucht.

'Wij maken samen Den Bosch weer echt Bourgondisch,' luidt de kreet aan het slot van de 'oprichtingsbrief.'