'Tafel 4' bereidt zich voor op gouden jubileum

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-05-2013 | Gewijzigd op: 07-05-2013
'Tafel 4' is dit keer geen '' ronde tafel', maar een kaartafel -met vier leden- voortgekomen uit het 's-Hertogenbosch Mannenkoor. Daar werd tijdens de pauzes een kaartje gelegd. Maar dat was nog in de tijd van Cosmopoliet in de Snellstraat..
Intussen komen de leden bijeen in café 't Bonte Palet, na zwerftochten van 'De Parade', via De Schietspijp naar de Saeck.
Het 30-jarig jubileum werd in 1994 gevierd in Grand Hotel Pupp in Karlovyari in Tsecho-Slowakije. En het naderend 50-jarig bestaan - in 2014- wordt gevierd  tijdens een drie-daagse reis door België. Maar daar aan voorafgaand is er op 29 mei 2013 's avonds een receptie in 't Bonte Palet, waar de gasten kennis kunnen maken met 'Kassiewijlen'....
Daarin staan de namen vermeld van de overleden ledenl: 
Chris Boelens
Jan Visser † 3-8-1987
Jan van Roosmalen † 18-12-1987 (voormalig  Peer van den Muggenheuvel)
Cees van den Dungen † 10-7-1988
Fred Harinck  † 8-2-1991
Harrie Meijs † 4-3-1991
Wim Gielens †  22-4-2001 (voormalig minister-president van de Oeteldonksche Club van 1882 en preses Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor).

Allen waren lid van het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor