Boek bij 100 jaar Bosch' mannenkoor

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2003 Vrijdag 16 mei 2003 ontvangt burgemeester Rombouts [ere-preses] het eerste exemplaar van ‘ Voor een talrijk publiek’ [100 jaar Bosch Mannenkoor’].
Redacteur Jouke Vis, die in het dagelijks leven raadsgriffier is van de gemeente Boxtel en voormalig beleidsmedewerker van de afd. Cultuur Gemeente Den Bosch, legt op 160 bladzijde - al analyserend - de lokale muziekgeschiedenis vast. Vis plaatst die tegen de ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch als ‘ middelgrote zich moderniserende’ stad. Daarmee is het boekwerk, aldus preses Wiel Hustins, een tijdsdocument geworden.
 
De omslag van het jubileumboek bij 100 jaar 's-Hertogenbosch Mannenkoor.

Uitgeverij Waanders © foto uit boek .

Het ’s-Hertogenbosch Mannenkoor is min of meer ontstaan uit en na het faillissement van de Bossche Liedertafel Oefening en Uitspanning[1903]. Was die Liedertafel, een vereniging met zangers uit de gegoede burgerij die meer voor de gezelligheid bij elkaar kwamen, het Mannenkoor heeft zich - naast het verenigingsleven - altijd toegelegd op kwaliteit en prestaties met in de eerste 50 jaar een ledenbestand uit de sociale middenklasse, arbeiders en lagere beambten!
Oprichters van het koor waren de Duitser Peter Kallenbach, die tot dirigent/directeur werd aangesteld, naast de sigarenhandelaar Theo van Kempen, de timmerman Walter van Son [bekend tenor] en Jan Gommers.
Kallenbach was naast artistiek ook zakelijk directeur. Door diens bemoeizucht leidde dat tot een competentiestrijd zoals die in onze dagen bij musea [Noordbrabants Museum en Brabants Orkest ook waarneembaar was].

Hoewel uit de eerste tien jaar door het ontbreken van notulen weinig bekend is over het verenigingsleven, kan uit krantenberichten afgeleid worden, dat de eigenzinnige Kallenbach het koor al spoedig naar een hoogstaand nationaal niveau leidde. Deelname aan wedstrijden was in de eerste tien jaar een geliefde chapiter voor de dirigent. 

Jubileummis
Op zondag 1 juni 2003 werd door bisschop Toon Hurkmans de plechtige jubileummis gecelebreerd. Daarbij was ook burgemeester Rombouts aanwezig.
De voorpagina van het rijk geïllustreerde boek over het Bosch' Mannenkoor. Redacteur Jouke Vis heeft zijn analyserende geschiedschrijving geplaatst tegen de ontwikkeling van de stad met name op cultureel gebied.

Hoewel in de jaren 60 van de 20ste eeuw het koorleven een dip doormaakte is vanaf de jaren 90 weer van bloei sprake, in acht genomen dat specialisatie en prestatie de onmisbare uitgangspunten zijn, aldus de auteur in het rijk geïllustreerde en licht leesbare boekwerk. Daaruit blijkt dat een sterke organisatievorm en een aansprekelijk repertoire onontbeerlijke elementen vormen om te overleven.

Al dertig jaar staat het koor onder leiding van de gedreven dirigent Marius Schouten die het artistiek hoog begaafde koor in harmonie en homogeniteit van woelige baren naar een rustig vaarwater heeft gevoerd.

Honderd jaar 's-Hertogenbocch Mannenkoor  bericht van  5 mei 2003
Het ’s-Hertogenbosch Mannenkoor viert op 4 oktober 2003 met een concert olv Marius Schouten het honderdjarig bestaan. Al op zondag 1 juni 2003 viert het koor tijdens een eucharistieviering in de St. Jan plechtig het jubileum.
’s Middags is er een receptie en aansluitend een galadiner. Op die dag zal ook de jubileum-cd met werken van Poulenc, Frans Schubert, Flor Peeters en Jo van den Booren worden gepresenteerd. Ook het Genneps Vocaal Ensemble en Femmes Vocales [Maastricht] geven erop hun bijdrage.
Ook staat in het najaar een concertreis naar het buitenland op het programma.Terug naar boven