Vervolg affaires Sjoerd Kooistra: nieuwe invallen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2010 | Gewijzigd op: 01-07-2010
Bericht dd. 12 mei 2010
Deurwaarders hebben iov Bierbrouwer Heineken oriënterende bezoeken gebracht aan Kooistra's bezittingen als aanloop naar een beslaglegging op goederen van deze landelijk in opspraak geraakte horecaondernemer. 
De invallen gebeurde in: Ubbergen, waar Kooistra een landgoed bezit, in zijn herenhuis in Groningen en  in zijn appartement in Amsterdam.
Aanleiding van de actie van de deurwaarders is de huurachterstand van diverse horecazaken van Kooistra. Het zou gaan om een bedrag van € 2 miljoen.
Bij vorige beslagleggingen reageerde Kooistra dat hij de zaken via zijn onderneming Plassania Beheer verpacht en de caféhouders verantwoordelijk zijn. 'Ik ben geen bedrijfsleider,' zei Kooistra die herstellende is van enkele steekwonden die hij bij een overval tijdens vakantie in Ibiza had opgleopen.

Kooistra's villa in Ubbergen.

foto © paul kriele, 2 april 2005.

Bericht dd. 7 mei 2010.
In de aanvraag voor een faillissement vanwege achterstallige betalingen door horecagigant Sjoerd Kooistra, heeft zich nu ook opnieuw de bierbrouwer Inbev** aangesloten.
Inbev legde al in januari 2010 - via de deurwaarder bij Kooistra's zaken -een beslagglegging op, maar trok dat  in nadat  Kooistra's onderneming Plassania Beheer alsnog tot betaling overging.*

Bastion Oranje berichtte al op 27 april j.l. dat Koffieleverancier Smit & Dorlas Kooistra financieel* de wacht aangezegde.
De leverancier dreigt de van origine Groningse horeca-ondernemer Sjoerd Kooistra via een faillissmentsaanvraag voor de rechter te slepen. Maar Sjoerd Kooistra wimpelt de dreiging van een failliete boel af. Smi t& Dorlas moet niet bij mij zijn, maar bij de individuele caféhouders. 'Ik ben geen bedrijfsleider,' zegt Kooistra, die zijn zaken via de onderneming Plassania Beheer aan hen verpacht.
Smit & Dorlas zegt nog vier ton van Kooistra te goed te hebben omdat volgens contract die cafés te weinig koffie zouden hebben afgenomen. Maar Kooistra zegt dat die contract tussen Smit en de caféhouders gewoon is afgelopen.
 
De Drie Gezusters en rechts de Dansalon in Eindhoven. De Danssalon in Eindhoven, ook een zaak van  Kooistra. Aanvankelijk was het pand van de Tilburgse horecaman Mechelbrink en Han van Waarden, later De Drie Gezusters van Kooistra en sedert 2007 is  het opnieuw de Danssalaon.

foto's ©  paul kriele, 27 december 2009 en 1 juli 2010 [links].foto © gerard monté, 15 september 2005

Rechts: De Drie Gezusters in de Bossche Karrenstraat, een van de zovele Gezusterszaken van Sjoerd Kooistra.
foto © paul kriele, 7 januari 2010.

Nu heeft dus ook Inbev opnieuw die procedure ingezet . Maar nu vallen er ook de Brabantse zaken van De Drie Gezusters in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda onder.

*Berichtgeving rond Sjoerd Kooistra
Het is met Kooistra al jaren kommer en kwel zowel wat betalingen betreft als procedureel door bijv. met bv's te schuivven en zich niet verantwoordelijk te willen stellen voor de door hem verpachte café's.
zie Kooistra berichtgeving dd. 1 augustus 2006.

** Inbev
Een eerdere [janauri 2010] beslaglegging kwam van de Belgische bierbrouwer Inbev maar die affaire schijnt opgelost te zijn. De claim is van tafel doordat partijen tot elkaar zijn gekomen.

Terug naar boven