Expo Historisch elektronisch muziekinstrumenten in Willem Twee

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2021 Willem Twee gaat samen met Haags Koninklijk Conservatorium en stichting WORM in Rotterdam samenwerken. Doel is het weer toegankelijk maken van de collectie van elektronische muziekinstrumenten uit het Haags Kunstmuseum. Die publieke inrichting bij Willem Twee betekent een uitbreiding van de bestaande synthesizer-studio. Het voornaamste achterliggende doel is om componisten, muzikanten en [geluids-]kunstenaars enthousiast te maken om meer historisch instrumentarium in te zetten bij de creatie van nieuwe elektro-akoestische muziek. Vandaar die uitbreiding van de synthesizer-studio.