Splitsing* van de twee grootste Bossche musea

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2021 | Gewijzigd op: 15-11-2021
Het Design Museum Den Bosch ontwikkelt zich zo sterk en trekt elk jaar steeds meer bezoekers [planning 100.000 per jaar], en krijgt ook meer media-aandacht en ondersteuning door fondsen, dat een verzelfstandiging elders in een pand in de stad in beeld komt. Dat en meer werd geopperd op een speciale persbijeenkomst met de directeuren Charles de Mooij Het Noordbrabants Museum en Timo de Rijk van het Design Museum Den Bosch en gedeputeerde Stijn Smeulders. 
Een ander belangrijk element is dat Het Noordbrabants Museum een collectie van 550 kunstwerken zowel  moderne kunst als  'oude meesters' in bruikleen krijgt.
**Zie opmerking over een ijdel Nos-journalistje die tevergeefs bij Charles de Mooij naar de bruikleengever vroeg..
Persbijeenkomst in Provinciehuis op maandagmiddag 15 november 2021. vlnr: gedeputeerde Stijn Smeulders, wethouder Mike van der Geld, directeur Design Museum Den Bosch Timo de Rijk en directeur van Het Noordbrabants Museum Charles de Mooij.
foto © paul kriele, 15 november 2021. 

Voor die bruikleen moet het Noordbrabants Museum  naar een grotere expositieruimte uitkijken. De collectie is afkomstig van een Brabantse verzamelaar. De eerste gesprekken met Het Noordbrabants Museum met de gemeente en de provincie over de ‘oude meesters’-collectie en de serie modern kunst dateren van begin 2021. 
De provincie is erg ingenomen dat het NoordBrabants Museum zich ontwikkelt tot een van de top musea in ’t land, dat zich ook internationaal naar een topniveau ontwikkelt. Dat zegt ook wethouder Mike van der Geld.
Ook Charles de Mooij laat merken dat het Noordbrabants Museum dankzij recente tentoonstellingen en een toenemend  aantal bezoekers, tot de toppers van Nederlandse musea is gaan behoren. Op een vraag dat het accent lag bij 'cultuur museum', gezien de geschiedenis die van Brabant wordt getoond, merkt De Mooij op dat ‘…de Brabantse geschiedenis het DNA is van het museum en dat zullen we niet overboord gooien. Gezien de bruikleencollectie moet de huisvesting groter worden. Dan heb je wel het gebouw van het Designmuseum nodig.’

De eerste expositie van objecten uit deze bruikleencollectie is vanaf 18 december 2021 met een selectie van 100 merendeels schilderijen in het meer moderne genre. In 2023 komt er een expositie van de 'oude meesters',' aldus De Mooij. 'We laten niet in één keer alles zien. Het blijven wisselexposities.'

*Splitsing twee musea In dit aspect vult Timo de Rijk van het Design Museum Den Bosch aan dat '....er nu de kans voor ons ligt om het museum een betere huisvesting en een betere uitstraling te kunnen geven. Kijk, elk gebouw heeft zijn beperkingen, maar dan toch..'
Wethouder Mike van der Geld reageert op vragen over de nieuwe locatie voor het Design Museum, daar wel een plek voor in gedachten te hebben, maar gezien de commotie en reacties die het begrip 'locatie' nu eenmaal in de stad oproept, houd ik dat nog voor me.’

De colleges van de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch willen de twee ontwikkelingen [collectie en locatie] verder gaan onderzoeken. Het Noordbrabants Museum en het Design Museum Den Bosch gaan in een intentieovereenkomst beschrijven op welke manier beide ontwikkelingen kunnen worden verzilverd. De verwachting is deze visie begin 2022 gereed te hebben.

Eigenwijs en ijdel NOS-journalistje.
Jeroen de jager van de NOS vroeg deze middag tevergeefs naar de schenker van de bruikleen collectie. Dat kreeg hij niet en was verontwaardigd dat wat hij al wist [ergens gelezen..]en dus toch al bekend was, niet door Charles de Mooij werd verstrekt. De Mooij : 'Dat is nu eenmaal de afspraak'. Maar De Jager bleef aandringen als 'het dan toch overal staat, kunt u het hier ook zeggen....'
De schenker blijkt vologens de NRC Jos Koster te zijn, een Bossche mecenas die indertijd rijk is geworden met de verkoop van de Bossche koffiebranderij De Drie Mollen. Jos Koster [*1946], woonachtig op Sparrenbos, is de man achter de JK Art Foundation, ofwel de Jos Koster Art Foundation.

Terug naar boven