Bestuur benoemd voor Stichting Beheer Museumkwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2012 | Gewijzigd op: 26-10-2012
Provincie en gemeente hebben indertijd ivm het aspect onroerend goedzaken, de sichting Beheer Museumkwartier opgericht. In het bestuur daarvan zijn deze week Marjorie van Geenhuizen [voorzitter], Ad van Gurp en Peter van Vugt  benoemd. 
De Stichting Beheer Museumkwartier beheert al het vastgoed in het museumkwartier. Dan gaat het om het SM's, het Noordbrabants Museum, het gebouw De Griffie (waar Erfgoed Brabant, de administratie van de musea en het Provinciaal Depot Bodemvondsten zijn gehuisvest), en de parkeergarage onder de stadswoningen aan de zijde Beurdsestraat/Weversplaats. 

Bestuursleden van de stichting Museumkwartier: Marjorie van Geenhuizen Ad van Gurp

Voor haar benoeming was Marjorie van Geenhuizen, die ook nog consultant 'Kunst en Cultuur' is, directeur van Theater Markant in Uden.
Ad van Gurp is afkomstig van de wooncorporatie Zayaz, waar hij in juni van dit jaar werd ontslagen.
Van Vugt was gedeputeerde bij de provincie.